Dvoletni projekt My Creativity – My Power gre počasi h koncu, izvedle smo ga organizacije iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske, naslavljal pa je mlade iz teh držav, med 13 in 23 let.

Tako se je 55 mladih v letu 2022 srečalo na treh mednarodnih mobilnostih, aprila na Dunaju, septembra v Palermu na Siciliji in novembra v Bruslju, kjer so z mladinskimi delavkami_ci in umetnicami_ki preko delavnic gledališča zatiranih, plesa, glasbe in vizualne umetnosti pripravili umetniško predstavo Can you hear us? Listen to us! s političnimi zahtevami za prihodnost, ki so jo ob zadnji mobilnosti uprizorili na stalnem predstavništvu Avstrije v EU in pred Evropskim parlamentom v Bruslju.

Katere družbene probleme mladi vidijo kot nujne za reševanje in katere elemente so ustvarile_i za predstavo pred političarkami_i v Bruslju?

Mladim je proces zapustil veliko, ne le novih mednarodnih poznanstev in izkustev, temveč veliko orodij za opozarjanje na družbene probleme ter zahteve za prihodnost. Inovativni pristopi k sodelovanju in medkulturnemu dialogu, spodbujeni z uporabo metod pedagogike in gledališča zatiranih, globalnega učenja, glasbe, plesa, videa in vizualne umetnosti, bodo kmalu na voljo tudi izobraževalkam_cem v obliki dveh priročnikov v vseh jezikih sodelujočih partneric. Celotna predstava na stalnem predstavništvu Avstrije v EU z odzivi političark_kov ne na volju na tej povezavi.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.