Od letošnje pomladi izvajamo nov projekt, Otok X, v katerem bomo povezali posledice podnebnih sprememb, migracije in naš lastni življenjski slog ter spodbudili družbeno aktivacijo mladih s kreativno kampanjo Ambasadorji prihodnosti. V novem šolskem letu vas tako čakajo nove gledališke interaktivne predstave Otok X o podnebnih migracijah, v katerih bodo mladi na izkustveni način spoznavali različne scenarije o stanju našega sveta in prihodnosti, ki jo bodo »pisali« sami v predstavi.

Mladi so družbena skupina, katere glas se premalo (ali sploh ne) upošteva ob sprejemanju odločitev, ki se tičejo predvsem njihovega preživetja v prihodnosti. Ko gre za okoljske spremembe, pa mladi po vsem svetu s protesti jasno izražajo, da si želijo in potrebujejo ukrepe. Mladi bodo s pomočjo gledališke predstave še povečali svoje zavedanje o podnebnih spremembah, z njimi povezanih migracijah in izbiro življenjskega sloga – vseh globalnih vprašanjih, ki bodo močno vplivala na njihovo prihodnost in kakovost življenja. Tisti, ki bodo vključeni v predstave, bodo bolj motivirani, da postanejo aktivni globalni državljani_ke in ambasadorji_ke prihodnosti ter prenesejo pridobljene kompetence in znanja na svoje vrstnike_ce in v družinski krog. Prek predstav, delavnic in kreativne kampanje bodo spoznavali t.i. »artivizem«, uporabo novih tehnologij in umetniških praks v namene ozaveščanja ter globalno učenje in aktivno globalno državljanstvo. Okrepili bodo zavedanje, da morajo biti del enotnega – in zato močnejšega – sporočila odločevalcem o potrebnih ukrepih za varno podnebno prihodnost.

Izobraževalci in izobraževalke pa bodo spoznali inovativne učne metodologije za globalna vprašanja, kot so izobraževalne delavnice in interaktivna gledališka igra, kampanja osveščanja, osebne zgodbe, ki stimulirajo glavo, srce in roke – tj. vedeti, čutiti in delovati. Medsektorska narava ciljev trajnostnega razvoja predstavlja izziv brez primere za pedagoge in pedagoginje, saj zahteva obravnavanje tradicionalno ločenih vprašanj na medsebojno povezan in medpredmetni način, s čimer se preoblikuje njihov način pristopa h globalnemu učenju. Pridobili pa bodo tudi dobro zasnovana in prilagojena pedagoška orodja na teme projekta Otok X.

V projektu sodelujemo z organizacijama Matafir, društvo za medkulturne povezave (nosilec projekta) in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj iz Slovenije ter z organizacijo Anthropolis z Madžarske.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.