Z velikim veseljem vam predstavljamo še eno izmed gradiv v naši Zbirki Globalni izzivi – Globalni predmeti – METODE ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI NASLAVLJANJA GLOBALNIH TEM V RAZREDU.
Publikacija je nastala v okviru evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti in predstavlja dodatek k priročnikom za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje. Vsebuje raznolike metode za spremljanje učinkovitosti izvedenih aktivnosti ter spremembe v razumevanju in mišljenju mladih glede obravnavanih globalnih tem.

Priročniki vsebujejo različna didaktična orodja, obravnavajo aktualne tematike ter spodbujajo iskanje konkretnih rešitev za doseganje pozitivnih družbenih sprememb, metode, zbrane v tej publikaciji, pa predstavljajo raznolike načine za spremljanje učinkovitosti izvedenih aktivnosti ter spremembe v razumevanju in mišljenju mladih glede obravnavanih globalnih tem.

Publikacija v formatu PDF je dostopna v naši spletni bazi gradiv, za tiskan izvod pa lahko pišete na alma@humanitas.si.

Izvedba projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.