Na usposabljanju bomo obravnavali intersekcionalno (spol, barva kože, razred) zatiranje z gostujočimi facilitatorji in facilitatorkami, raziskovali etično komunikacijo, hkrati pa bomo ustvarili multimedijsko gradivo o (novih) neenakostih, ki bo pomagalo pri razumevanju in obravnavi tudi ljudem zunaj našega usposabljanja. Raziskali bomo, kako kolektivno ozaveščati in se osredotočiti na kolektivno skrb za najranljivejše, pri čemer bomo oblikovali lastno izobraževalno/ozaveščevalno kampanjo.

ZA VEČ INFO KLIKNI TU

  • KJE: Ljubljana in Sončni grič (Istra)
  • KDAJ: 20. – 26. OKTOBER 2023

Med usposabljanjem boste:
● raziskali koncepte izključenosti, vključenosti, intersekcionalnosti in jih povezali s svojo osebno in poklicno prakso ter razmišljali o svojem razumevanju izključenosti,
● pridobili okvir, jezik in orodja, ki podpirajo delo z (mladimi) ljudmi iz ranljivih skupin ter obravnavanje neenakosti s skupinami (mladimi) (etična komunikacija),

Prav tako pa se boste naučili kreativnih in participativnih metod za obravnavanje družbene (ne)pravičnosti z mladimi ter kako ustvariti multimedijsko gradivo za obravnavanje neenakosti, ki bo podpiralo vaše nadaljnje izobraževalno/aktivistično delo.

PRIJAVNICA (prijave sprejemamo do najkasneje 25. 9. 2023): Training course NEW INEQUALITIES (google.com)

*Usposabljanje je brezplačno, krita je nastanitev, prehrana in potni stroški (do določene vsote).

Sodelujoče organizacije:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.