Na sončnih tleh italijanskega otoka Lampedusa, ki je že stoletja prepleten z migracijskimi tokovi in velja za žarišče migracij, zlasti v zadnjih desetletjih in zaradi bližine Tunizije, se je v okviru projekta “Moje volitve – Moja EU” nedavno odvijala mednarodna delavnica. Mladi iz Slovenije, Avstrije, Poljske, Češke in Italije so sodelovali v skupnem raziskovanju in izražanju skozi različne umetniške metode. Delavnica, namenjena raziskovanju tematike migracij, je ponudila prostor za povezovanje in izražanje skozi ples, gledališče, akrobatiko in film. Udeleženci in udeleženke so na lastni koži občutili in izražali duh otoka, prepletenega z migracijsko zgodovino in izkušnjami.

Umetniško izražanje kot orodje

Umetnost je prevzela vodilno vlogo pri raziskovanju, samoizražanju in razumevanju tematike migracij.  Organizirale so jo umetniške organizacije: Fouri iz Avstrije, Teatro Atlante iz Italije, KUD Transformator iz Slovenije, Prosvěta s Češke in Fundacja Sztukmistrze s Poljske. Skozi ustvarjalni proces, ki so ga vodili izkušeni umetniki in mentorji, so mladi raziskovali različne vidike migracijskih tokov, od vzrokov in posledic do osebnih zgodb migrantov. S svojimi izvirnimi umetniškimi deli so udeleženci delili svoje misli, občutke in stališča, kar je ustvarilo prostor za odprt dialog in medsebojno razumevanje.

Navdihujoča pogovora s Christino in Vittom

Posebno navdihujoča sta bila pogovora z dvema gostoma. Prvi je bil pogovor s Christino iz organizacije Il Giglio Marion, ki je delovala pri Rdečem križu ter nato zasnovala več delavnic in psihološko podporo za otroke migrantov. Njena izkušnja in predanost delu sta mlade spodbudila k razmisleku o humanitarni pomoči in podpori, ki jo lahko nudimo ljudem v stiski.

Drugi pogovor je bil z Vittom, ki je bil priča največjemu brodolomu ladje 3. oktobra 2013 in je iz morja rešil 47 ljudi; 46 moških in eno žensko. “”Cenim izkušnjo revščine, ki sem jo doživel v mladosti,” je povedal “Zdaj vem, kako pomagati drugim.”

Njegova zgodba je osvetlila nevarnosti, s katerimi se migranti soočajo med potovanjem, ter poudarila pomen sočutja in pomembnosti posameznikovega življenja.

Zaključek ali začetek odkrivanja?

Mednarodna delavnica na Lampedusi je bila navdihujoča izkušnja, ki je poudarila pomembnost umetnosti pri samoizražanju, raziskovanju in spremembi. Skozi različne umetniške metode in skozi začetek oblikovanja manifesta, so mladi izrazili svoj glas in se zavzeli za boljši jutri, kjer je prostor za vse, ne glede na poreklo, kulturo ali status.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.