Tudi letos smo razpisali natečaj »Onkraj mehurčka – natečaj za najboljšo učiteljico oz. učitelja globalnega učenja«, tokrat že tretjič. Tudi letos smo k sodelovanju povabili nevladne organizacije, ki redno sodelujejo s šolami in dobro poznajo delo posameznih učiteljev in učiteljic, ki so aktivni na področjih globalnega učenja – od ozaveščanja o človekovih pravicah, medkulturnem dialogu, socialni pravičnosti, solidarnosti, migracijah, potrošništvu, podnebnih spremembah in drugih aktualnih temah, povezanih z globalnim učenjem. Ozaveščanje o svetovnih izzivih, ki vplivajo na naša življenja in na naš planet, je v času takšnih in drugačnih kriz ključnega pomena. Prav zato je vloga učiteljic in učiteljev pri spodbujanju mladih, da postanejo aktivni in po svojih močeh prispevajo k oblikovanju bolj pravične, odprte in trajnostne družbe, izjemnega pomena. Marsikdo si pri tem pomaga tudi s pristopom globalnega učenja, pomen katerega postaja tudi v Sloveniji vedno bolj prepoznan. Prav k prepoznavnosti globalnega učenja v formalnem izobraževanju, pa tudi širše, želimo prispevati z natečajem »Onkraj mehurčka«.

Letos smo se odločili, da nagrado podelimo trem najbolje uvrščenim kandidatom oz. kandidatkam: 1. nagrado v znesku 600 eur, 2. nagrado v znesku 500 eur in 3. nagrado v znesku 400 eur. Simbolna denarna nagrada je namenjena kot spodbuda in podpora pri nadaljnjem delu na področju globalnega učenja. Vsem trem nagrajenim pa bomo podarili tudi enoletno članarino za Humanitasov Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja.

Žirija, v kateri so sodelovali Rene Suša,raziskovalec na kanadski univerzi University of British Columbia ter dolgoletni sodelavec Društva Humanitas, Pika J. Gramc,pedagoška svetovalka za družboslovje na Zavodu za šolstvo ter članica Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja in Max Zimani, direktor platforme SLOGA, je med prijavljenimi za NAJ UČITELJICO GLOBALNEGA UČENJA 2023 izbrala:  

  • LORENO ŠTEMBERGER z Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran za prejem 1. nagrade
  • JERNEJO SEIBERT z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana za prejem 2. nagrade
  • MOJCO JANŽEKOVIČ z Osnovne šole Toma Brejca Kamnik  za prejem 3. nagrade.

Vse tri nagrajenke s svojim delom pomembno prispevajo k vključevanju globalnega učenja v formalno izobraževanje ter svoje učenke in učence aktivno spodbujajo k odgovornemu državljanstvu. Nagrade smo podelili na letošnji nacionalni konferenci globalnega učenja, ki je potekala 8.11.2023 v Ljubljani.

Prejemnica 1. nagrade – Lorena Štemberger z GEPŠ Piran
Prejemnica 2. nagrade – Jerneja Seibert z BIC Ljubljana
Mojca Janžekovič z OŠ Toma Brejca Kamnik – prejemnica 3. nagrade

Lorena Štemberger z Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, ki je prejela 1. nagrado, sodeluje z organizacijo Amnesty International Slovenije že več kot 20 let. V tem času je aktivno sodelovala v številnih projektih, preizkušala dejavnosti na temo globalnega učenja in človekovih pravic, se udeležila raznih usposabljanj, organizirala tabore ter v šolski prostor vnašala aktualne teme – od globalne povezanosti do perečih izzivov človekovih pravic. Poseben poudarek je usmerila v to, kako so človekove pravice in globalno učenje neločljivo povezane in kako kršitve pravic poganjajo začaran krog revščine. Na tak način je tako na osebni kot družbeni ravni spodbujala mlade k dejanjem, ki spreminjajo svet. Njen vpliv delovanja se kaže tudi, ko se mladi odločajo za študije družboslovnih ved z zavestjo, da lahko sami prispevajo k boljšemu svetu. Lorena se zaveda, da smo skupaj močnejši, zato v različne projekte vabi tudi lokalno skupnost, npr. dijaški dom in knjižnico, in se trudi prispevati k spremembah v skupnosti. Mladim z obrobja Slovenije tako omogoča izkustvena doživetja in osebne izkušnje, da lokalno postane tudi globalno. Čeprav zase skromno pravi, »da počne čisto navadno delo učitelja«, menimo, da to dela v resnično najbolj plemeniti definiciji tega pomembnega poklica in si zato zasluži posebno priznanje. V vseh letih svojega delovanja je mladim namreč prinašala izkušnjo sveta in zavest, da se je treba boriti, da bodo človekove pravice vseh ljudi spoštovane, tako pri nas kot drugje po svetu.

Jerneja Seibert z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki je prejela 2. nagrado, s Humanitasom redno sodeluje že več let. Tematike globalnega učenja jo osebno zelo zanimajo in zato jih z velikim navdušenjem in strokovnostjo vključuje v svoje delo. Ena izmed tem, ki jo še posebej zanima, je sistem pravične trgovine, zato na tem področju sodelujemo skupaj tudi pri nekaterih aktivnostih pravične trgovine 3muhe. Nenehno išče možnosti za povezovanje  globalnih tem in praktičnim vidikom učenja in dela dijakov in dijakinj. Tako je npr. v preteklem šolskem letu v sodelovanju s Pravično trgovino 3muhe in društvom Focus zasnovala in skupaj z mladimi realizirala idejo o pravičnem čokoladnem kifeljčku – prvem pekovskem izdelku na slovenskem trgu, ki je v celoti narejen iz sestavin pravičnega in znanega izvora, in smo ga z velikim navdušenjem preizkusili tudi na naši lanski nacionalni konferenci globalnega učenja. Jerneja k pristopu globalnega učenja poskuša pristopati čimbolj celostno, zato raznolike metode in globalne teme redno vpeljuje v svoje poučevanje ne le preko posameznih delavnic, ampak jih poskuša sistematično vključevati v pouk. Za globalno učenje je navdušila že kar nekaj svojih šolskih kolegov in kolegic, saj občasno delavnice pripravlja tudi za njih, ter jim predstavlja številne možnosti, ki jih ima šola za vključevanje globalnega učenja v svoj program. Na ta način pomembno prispeva k prepoznavnosti in vključevanju globalnega učenja v formalno izobraževanje.

Mojca Janžekovič z OŠ Toma Brejca Kamnik, ki je prejela 3. nagrado, s Humanitasom redno sodeluje že več kot 10 let. Udeležila se je več naših usposabljanj o globalnem učenju, nas velikokrat povabila k izvedbi delavnic za svoj razred, z nami sodelovala pri več projektih, od vsega začetka pa je tudi aktivna članica Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja. Vedno znova išče načine, kako tematike globalnega učenja na zanimiv način približati mladim. Odprta je za nove pristope poučevanja, še posebej takšne, ki učence in učenke spodbujajo k aktivnemu in kritičnemu razmišljanju ter delovanju v lokalnem okolju. Prav redno in dolgoročno sodelovanje z učiteljicami, kot je Mojca, je izrednega pomena za kontinuirano osveščanje vse večjega števila mladih o aktualnih lokalnih in globalnih izzivih ter naši vlogi v njih – tako v šoli kot izven nje. Mojca namreč pravi, da »je globalno učenje zanjo pravzaprav način življenja. Zato lahko brez dvoma rečemo, da je ena izmed pomembnejših ambasadork globalnega učenja.

Vsem trem nagrajenkam izrekamo iskrene čestitke, vsem NVO, ki so na natečaj prijavile svoje kandidatke, pa se zahvaljujemo za sodelovanje!

Podprto s sredstvi programa ACF v Sloveniji 2014–2021 ter Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.