Tudi v šolskem letu 2023-2024 bomo na šolah izvajali delavnice za učence in učenke ter usposabljanja za učitelje in učiteljice.

Globalno učenje je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju o medsebojni povezanosti in soodvisnosti ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega globalnega državljanstva. Z globalnim učenjem raziskujemo teme, kot so globalna (ne)pravičnost, potrošništvo, medkulturni dialog, migracije, podnebne spremembe, razvoj, globalni trg s hrano in še marsikaj.

Globalno učenje spodbuja razvoj globalnih kompetenc in mlade opremlja z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih bodo kot državljani in državljanke sveta potrebovali za soočanje z globalnimi izzivi. Z globalnim učenjem lahko mladim pomagamo bolje razumeti, kako naše odločitve vplivajo na življenja drugih, na okolje in na prihodnost našega planeta in celotnega človeštva.

Vabimo vas k ogledu naše ponudbe brezplačnih delavnic in usposabljanj ter naše redne ponudbe delavnic in usposabljanj!

Izpostavljamo:

  • Jeseni bomo preko sistema KATIS organizirali usposabljanje za pedagoške delavke in delavce z naslovom »GLOBALNO UČENJE – UČENJE ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN MEDKULTURNI DIALOG«. Usposabljanje bo potekalo 13. oktobra med 10 – 18h v Ljubljani. Prijave so možne preko Katisa do 22. septembra 2023.

  • Tudi letos bomo organizirali že tradicionalno nacionalno konferenco globalnega učenja, na kateri se bomo ponovno zbrali vsi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjamo z globalnim učenjem in raziskovanjem globalnih izzivov. Konferenca bo potekala 8. novembra v Ljubljani, več informacij in program pa bomo objavili jeseni. Vabimo vas, da si datum že zdaj vpišete v vaš koledar in si tako rezervirate čas za širjenje novih obzorij.

  • Vabimo vas, da se nam pridružite v Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja! Klub predstavlja edinstveno priložnost za vse, ki vas zanimajo teme in metode globalnega učenja ter izmenjava znanj in izkušenj s tega področja. Za nove člane in članice, ki se nam boste pridružili v šolskem letu 2023-2024, je članarina brezplačna*!

*Izvedbo nekaterih aktivnosti, ki jih organiziramo v okviru kluba, nam v letih 2023-2024 omogoča istoimenski projekt, podprt s strani Evropske unija. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.