Skupaj z Univerzo Sigmunda Freuda Ljubljana smo v petek, 22. marca 2024, pripravili posvet Duševno zdravje skozi zgodbe: ranljive družbene skupine. Posvet je predstavljal zaključni dogodek v okviru našega skupnega projekta Poglavje: Potni list, v katerem smo raziskovali povezavo med branjem, pogovorom o prebranem oz. refleksijo prebranega in duševnim zdravjem.

Branje izboljšuje naše verbalne sposobnosti, spomin, koncentracijo in razvija domišljijo. Skozi branje se učimo socialnih spretnosti, oblikujemo identiteto in krepimo empatijo. Ima pa lahko tudi veliko vlogo pri krepitvi duševnega zdravja in premagovanju duševnih stisk.

V projektu Poglavje: Potni list smo ugotovili, da branje kakovostne literature in z njim povezana biblioterapija ostaja še nerazvita samo-pomočna priložnost. Vsi, ki delamo z ranljivimi osebami, lahko ponudimo orodja za blaženje in soustvarjamo prostore zdravljenja. V projektu smo se osredotočili predvsem na ustvarjanje takšnih prostorov in metod za osebe z begunsko in migrantsko izkušnjo, prepričani pa smo, da je biblioterapija koristen pripomoček za naslavljanje potreb različnih ranljivih skupin.

Na posvetu Duševno zdravje skozi zgodbe: ranljive družbene skupine smo poslušali naslednje predstavitve, znotraj nekaterih od njih pa izvedli tudi kratke vaje in delavnice:

KNJIGA IN DUŠEVNO ZDRAVJE*
Lucija Hrovat, SFU Ljubljana in Barbara Vodopivec
Uporaba knjige za izboljšanje duševnega zdravja in smernice za uporabo.

ŠTUDIJA PRIMERA
Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas
V okviru projekta Poglavje: Potni list je bila pripravljena študija primera, ki vsebuje analizo odziva ljudi z begunsko in migrantsko izkušnjo na prostor Hiše svetov, specializirane knjižnice v okviru Knjižnice Otona Župančiča.

DUŠEVNO ZDRAVJE IN PRISILNA MIGRACIJA
Sanja Cukut Krilić, ZRC SAZU
Kompleksnost migracije v povezavi z duševnim zdravjem, prvi izvlečki raziskave o delu z ranljivimi skupinami.

SKRB ZASE
Klara Lelja, SFU Ljubljana
Prepoznavanje in omejevanje posledic izgorelosti pri delu z ljudmi, vzpostavitev varovalnih dejavnikov v prihodnje.

TERAPEVTSKE PRAVLJICE
Deni Kragelj
Delavnica na temo drugačnosti in raznolikosti skozi svet pravljic. Poglobitev v lastna razmišljanja dojemanja odnosov v svetu.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.