petek, 22. marec 2024

med 9.00 in 14.00

Univerza Sigmunda Freuda Ljubljana

Trubarjeva cesta 65, Ljubljana, predavalnica št. 7

V SFU in Društvu Humanitas smo v projektu Potni list raziskovali povezavo med branjem, pogovorom o prebranem oz. refleksijo prebranega in duševnim zdravjem. Ugotovili smo, da branje kakovostne literature in z njim povezana biblioterapija ostaja še nerazvita samo-pomočna priložnost. Vsi, ki delamo z ranljivimi osebami, lahko ponudimo orodja za blaženje in soustvarjamo prostore zdravljenja. V projektu Potni list smo se osredotočili predvsem na ustvarjanje takšnih prostorov in metod za osebe z begunsko in migrantsko izkušnjo, prepričani pa smo, da je biblioterapija koristen pripomoček za naslavljanje potreb različnih ranljivih skupin.

PROGRAM POSVETA

9:00-9:10 UVOD

9:10-10:00 KNJIGA IN DUŠEVNO ZDRAVJE

Lucija Hrovat, SFU Ljubljana in Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas

Uporaba knjige za izboljšanje duševnega zdravja in smernice za uporabo ter projekt Poglavje: Potni list in knjižnica Hiša svetov.

10:00-10:30 DUŠEVNO ZDRAVJE IN PRISILNA MIGRACIJA

Sanja Cukut Krilić, ZRC SAZU

Kompleksnost migracije v povezavi z duševnim zdravjem, prvi izvlečki raziskave o delu z ranljivimi skupinami.

10:30-10:45 odmor

10:45-12:00 SKRB ZASE

Klara Lelja, SFU Ljubljana

Prepoznavanje in omejevanje posledic izgorelosti pri delu z ljudmi, vzpostavitev varovalnih dejavnikov v prihodnje.

12:00-12:30 odmor s prigrizkom

12:30- 14:00 TERAPEVTSKE PRAVLJICE

Deni Kragelj

Delavnica na temo drugačnosti in raznolikosti skozi svet pravljic. Poglobitev v lastna razmišljanja dojemanja odnosov v svetu.

14:00 ZAKLJUČEK

Celotno vabilo tukaj. Obvezne prijave na posvet tukaj. Za vse informacije pišite na karmen@humanitas.si.

Dogodek je brezplačen in se izvaja v sklopu projekta Poglavje: Potni list, ki je financiran s strani Evropske unije.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.