Spet se lahko pohvalimo – tokrat s posebnim priznanjem za kakovostno delo na področju globalnega učenja, ki smo ga prejeli od evropske mreže GENE (Global Education Network Europe) za evropski projekt Globalni izzivi – Globalni predmeti (angl. Global Issues – Global Subjects)! Opis projekta bo vključen tudi v publikacijo GENE Award 2021 Compendium of Quality in GE – več o tem kmalu!

Projekt smo med 2017-2021 izvajali v partnerstvu z devetimi evropskimi NVO pod vodstvom poljske organizacije CEO in finančno podporo EVropske unije ter MZZ RS in ga konec marca tudi uspešno zaključili. S projektom smo želeli prispevati k prepoznavnosti in kakovosti globalnega učenja v okviru formalnega šolskega sistema ter spodbuditi razpravo o pomembnosti vnašanja globalne dimenzije v poučevanje. Učitelje in učiteljice smo še dodatno motivirali in usposobili za naslavljanje globalnih izzivov, tudi tistih bolj občutljivih in kontroverrznih, ter jih spodbudili k vključevanju globalnih tem v predmetno in medpredmetno poučevanje.

Še posebej pa smo ponosni na Zbirko Globalni izzivi – Globalni predmeti, v kateri med drugim najdete publikacijo Celostni okvir globalnega učenja in priročnike za vključevanje GU v predmetno poučevanje pri petih šolskih premdmetih (etika, geografija, matematika, tuji jezik in zgodovina) – če jih še nimate, si jih lahko brezplačno prenesete v PDF formatu ali pa naročite tiskan izvod (pišite nam nam alma@humanitas.si).

Več o projektu si lahko preberete tukaj, do zbirke pa lahko dostopate v naši bazi gradiv.

Izvedba projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.