Rok za prijavo na natečaj za najboljšo učiteljico oz. najboljšega učitelja globalnega učenja smo podaljšali do 27. oktobra 2021, več informacij o natečaju in načinu prijave pa si preberite spodaj.

 • Ali mlade poučujete o svetovnih izzivih sedanjosti in prihodnosti?
 • Jih seznanjate z vzroki in posledicami uničevanja naravnega okolja, prekomernega potrošništva, podnebnih sprememb?
 • Jih ozaveščate o naraščajoči neenakosti, diskriminaciji in izključevanju?
 • Je rdeča nit vašega poučevanja spodbujanje odgovornosti, empatije in solidarnosti?

Poleg posebnega priznanja za dobro delo bomo zmagovalki oz. zmagovalcu natečaja podelili tudi denarno nagrado v višini  1.000€ za spodbudo in podporo pri nadaljnjem delu na področju globalnega učenja!

Drage učiteljice, dragi učitelji!

Zavedamo se, da je poučevanje mladih v hitro spreminjajočem se svetu vedno bolj zahtevno, a hkrati tudi vedno bolj pomembno, ozaveščanje o svetovnih izzivih, ki vplivajo na naša življenja in življenja drugih ter narave okoli nas in drugje po svetu, pa je v času takšnih in drugačnih kriz ključno. Prevladujoči družbeni sistem, ki usmerja naša življenja, temelji na izkoriščanju ljudi in narave ter neenakomerni porazdelitvi moči in bogastva. Posledice, ki jih prinašajo prekomerno potrošništvo, uničevanje naravnega okolja, podnebne spremembe, naraščajoča neenakost in pomanjkanje odgovornosti, empatije in solidarnosti, lahko danes vidimo in občutimo prav vsi. Prav zato je vaša vloga pri spodbujanju mladih, da postanejo aktivni in po svojih močeh prispevajo k oblikovanju bolj pravične, odprte in trajnostne družbe, izjemnega pomena. Marsikomu izmed vas pri tem pride prav tudi pristop globalnega učenja – učenja, ki mlade pripravlja na vsakodnevne izzive in vprašanja, s katerimi se soočamo tako na lokalni kot na globalni ravni, ter jim pomaga razumeti, kako naše odločitve vplivajo na življenja drugih in na prihodnost našega planeta. 

Zato bomo letos vaš prispevek na tem področju nagradili s posebnim priznanjem – s priznanjem za najboljšo učiteljico oz. najboljšim učiteljem globalnega učenja ter denarno nagrado v višini 1.000 EUR* kot spodbudo in podporo pri nadaljnjem delu. Nagrado bomo zmagovalki oz. zmagovalcu natečaja podelili na letošnji nacionalni konferenci globalnega učenja, ki jo organiziramo 9. novembra v Ljubljani.

Podrobne informacije o natečaju in spletno prijavnico si preberite spodaj ali si jih prenesite v PDF dokumentu, za morebitna dodatna pojasnila pa smo vam na voljo tudi preko e-pošte alma@humanitas.si. Vabljene, vabljeni k prijavi!

PODROBNE INFORMACIJE O NATEČAJU IN NAČIN PRIJAVE:

Med prispelimi prijavami na natečaj bomo izbrali učitelja ali učiteljico, ki bo:

 • z osebno predstavitvijo pokazal_a, da pristop globalnega učenja kljub omejitvam uspešno, kompetentno in kontinuirano vpeljuje v svoje poučevanje ter s tem svoje učenke in učenke dodatno spodbuja k aktivnemu globalnemu državljanstvu,
 • s predstavitvijo dobre prakse globalnega učenja izkazal_a, da z njo izpolnjuje več spodaj navedenih ciljev oz. kriterijev.

Prijave natečaj nam pošljite v obliki spletne prijavnice, do katere lahko dostopate preko te POVEZAVE.

Prijavnica naj vsebuje:

 1. OSEBNO PREDSTAVITEV V OBLIKI KRATKEGA VIDEOPOSNETKA, V KATEREM ODGOVORITE NA NASLEDNJE VPRAŠANJE: Zakaj in na kakšen način vključujete globalno učenje v poučevanje ter zakaj se vam zdi pomembno mlade spodbujati k aktivnemu udejstvovanju v družbi?

Video naj bo dolg največ 3 minute ter naj bo v formatu mp4 v velikosti do 100 MB, kvaliteta videoposnetka ne bo vplivala na izbor.*

 • OPIS PRIMERA DOBRE PRAKSE VKLJUČEVANJA GLOBALNEGA UČENJA V PEDAGOŠKO DELO**, ki jo je možno prenesti v druga šolska okolja po Sloveniji in širše.

Opis naj vključuje:

 • obravnavano temo,
 • uporabljene metode,
 • potek izvedbe,
 • starost učenk in učencev, ki so sodelovali v aktivnosti,
 • kraj in čas izvedene aktivnosti ter dokazilo o izvedbi (fotografija, načrt učne ure ipd.),morebitne pozitivne učinke po izvedeni aktivnosti.

Opis naj bo dolg največ 3.000 znakov brez presledkov.

Upoštevali bomo primere dobrih praks, izvedenih v obdobju zadnjih 5 let (šolsko leto 2017/18 – šolsko leto 2021/22).**

Upoštevali bomo prijave, ki bodo oddane preko spletne prijavnice do vključno 24. oktobra 2021.

V primeru težav z nalaganjem video datoteke v spletno prijavnico nam jo lahko pošljete na e-naslov alma@humanitas.si s pripisom »NATEČAJ 2021«.

S prijavo na natečaj se prijavitelji in prijaviteljice strinjajo z objavo izbranih prispevkov na Humanitasovi spletni strani ter Humanitasovi Facebook strani z namenom promocije globalnega učenja in primerov dobrih praks.

*Dobra praksa globalnega učenja:

 • naslavlja enega ali več izzivov šole, lokalne skupnosti, države oz. sveta
 • je inovativna in vključujoča
 • jo je možno prenesti v druga šolska okolja po Sloveniji in širše
 • krepi razumevanje globalne povezanosti in soodvisnosti (jasno odraža povezanost med lokalnimi in globalnimi izzivi in priložnostmi)
 • krepi razumevanje pomena in nujnosti trajnostnega načina življenja
 • spodbuja zavzemanje za socialno pravičnost in enakost
 • prispeva k spoštovanju raznolikosti, sodelovanju in mirnemu reševanju sporov
 • spodbuja aktivno iskanje novih načinov reševanja obravnavanih lokalnih in globalnih izzivov
 • temelji na celostnem pristopu k obravnavani tematiki ter jo predstavlja z različnih zornih kotov
 • krepi kritično in ustvarjalno mišljenje ter veščine sprejemanja informiranih in ozaveščenih odločitev
 • spodbuja solidarnost, empatijo, odprtost duha, medkulturno sodelovanje, odgovornost in proaktivnost
 • spodbuja samozavedanje in nudi možnosti za refleksijo
 • zagotavlja vključujoče in varno okolje za vse sodelujoče.

**Izjemoma daljše časovno obdobje zaradi izredne situacije, povezane z epidemijo bolezni Covid-19.

PODROBNE INFORMACIJE O NATEČAJU IN NAČIN PRIJAVE (PDF DOKUMENT)