Z velikim veseljem vam sporočamo, da začenjamo z novim projektom, v okviru katerega bomo Humanitasov Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja razširili v štiri evropske države: Estonijo, Češko, Madžarsko in Portugalsko!

S projektom, ki smo ga poimenovali kar po našem Klubu oz. v angleščini »Global Education Teachers’ Club« (krajše GETC), bo ideja kluba na podoben, a tudi svoj način zaživela v partnerskih državah. Skupaj s partnerskimi organizacijami Anthropolis, ARPOK, ASDPESO in  NGO MONDO bomo delili in razvijali nove ideje, gradiva in usposabljanja za učitelje in učiteljice ter širili glas o pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno izobraževanje.

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, v Sloveniji pa nam podporo nudi nacionalna agencija CMEPIUS.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.