V začetku letošnjega leta je luč sveta ugledal projekt Onkraj zgodb (Beyond the tales), ki je zakladnica takšnih in drugačnih informacij in uporabnih ter poglobljenih materialov o podnebnih spremembah in migracijah. Namen izobraževalno-osveščevalnega projekta je krepiti povezovanje med izobraževalci, izobraževalkami in mladimi ter k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo spodbuditi tudi širšo javnost. 

Na spletni strani projekta že lahko najdete infoliste o globalnem učenju, nediskriminaciji, participativni demokraciji in sistemu zelene pisarne ter trajnostne organizacije dogodkov. Infolisti so prvotno namenjeni institucijam iz različnih sektorjev (NVO, javni in zasebni sektor), ki želijo delovati na bolj intersekcionalen, trajnosten in vključujoč način. Vsekakor pa lahko koristijo vsem, ki se jim vsebine infolistov zdijo koristne v njihovem lastnem okolju – v šolah, pisarnah ali v zasebnih kontekstih. Nudijo oprijemljive smernice za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v delovne in organizacijske strukture.

Partnerji projekta Onkraj zgodb, ki prihajajo iz Španije, BiH, Avstrije in Slovenije, imajo raznolika ozadja in so strokovnjaki, strokovnjakinje na različnih področjih. Svoja znanja so združili z namenom podpore drugih organizacij in institucij, ki jim časa in/ali sredstev za izobraževanje navadno kronično primanjkuje. Infolisti tako služijo kot pripomoček, ki v strnjenem formatu vsebuje ogromno koristnih informacij in smernic z naslednjih področij:

Globalno učenje

  • O ustvarjalnem pristopu globalnega učenja, ki je namenjen uvajanju sprememb v naši družbi skozi naslavljanje globalnih tem in aktivno prizadevanje za družbeno in podnebno pravičnost.

Sistem zelene pisarne in organizacija trajnostnih dogodkov

  • O načinih integracije okoljske zavesti v vsakodnevno pisarniško prakso in v dolgoročno načrtovanje organizacije.

Nediskriminacija in naslavljanje družbenih neenakosti

  • O kritični obravnavi, razumevanju in možnostih naslavljanja kompleksnosti družbenih neenakosti in diskriminacije v praksi.

Participativna demokracija in medsektorski dialog

  • O spodbujanju zainteresiranih deležnikov, kot so prostovoljci, člani, partnerji in predstavniki oblasti k povečanju stopnje participativne demokracije v skupnosti.

Digitalno učenje in vplivi digitalnih tehnologij na okolje

  • O izkušnji, ki jo pri poučevanju omogoča uporaba digitalne tehnologije in o okoljskem vplivu uporabe teh orodij.

Slovenski partnerski organizaciji, Humanitas kot vodilni partner projekta in Umanotera, vas vabita k prebiranju infolistov in vpeljevanju zelenih in vključujočih smernic v vaše vsakodnevno delovanje. Vabimo vas tudi, da infoliste po lastni presoji delite z vsemi, ki bi jim njihova vsebina lahko koristila ali pa bi jih zanimala.

Za podporo pri vpeljevanju in prilagajanju smernic vašim delovnim kontekstom se lahko kadarkoli obrnete na viktorija@humanitas.si, manca@humanitas.si, nika@umanotera.si.

.