20. februarja smo obeleževali Svetovni dan socialne pravičnosti. Letošnja tema tega dne je razmislek o prepletenosti dela s pandemijo bolezni Covid-19 in z vplivom digitalne tehnologije. Posledice pandemije so razkrile neenakost ljudi v dostopu do kakovostne digitalne infrastrukture, kar zelo vpliva na opravljanje dela številnih ljudi, prav tako pa tudi šolanja številnih učenk in učencev. Digitalni razkorak je prisoten tako med različnimi generacijami kot tudi med različnimi geografskimi območji. Zaradi pandemije je ta razmeroma nova oblika dela na daljavo doživela množični razmah. Razmah dela na daljavo pa vpliva na višino in pogostost dohodkov delavcev in delavk, na njihove delovne pogoje in tudi na zmožnost organiziranja in zaposlovanja. Socialna pravičnost nas tako opominja na vse razlike, ki so prisotne med različnimi skupinami ljudmi in nas hkrati spodbuja k dejanjem za doseganje nujnih in korenitih sprememb, ki so potrebne.

Humanitasov dolgoletni prostovoljec Boris Jereb predstavlja knjigo na temo socialne pravičnosti: Is everyone really equal?, ki sta jo napisala Özlem Sensoy in Robin DiAngelo, na voljo pa je v zbirki naše specializirane knjižnice Hiša svetov, ki se nahaja v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.

Knjižno delo je uvod v ključne koncepte za izobraževanje o socialni pravičnosti. Z njim si lahko pomagamo pri razvoju orodij za kritično socialno pismenost. Primerno je za poučevanje učencev in učenk srednjih šol ter študentov in študentk. V delu so podrobno razloženi najpomembnejši koncepti s področja izobraževanja o socialni pravičnosti, kot so kritično mišljenje, socializacija, skupinska identiteta, predsodki, diskriminacija, zatiranje, moč, privilegiji in etnična nadvlada. V delu so zbrani primeri in izkušnje predvsem iz Severne Amerike, naslovljene pa so tudi najpogostejše ovire pri razumevanju pojma socialne pravičnosti. Opisani so tudi konkretni primeri, ki omogočajo lažje razumevanje predstavljenih konceptov. Knjiga je zasnovana interaktivno, oblikovno je podobna delovnemu zvezku, v njej pa je tudi prostor za vpisovanje definicij in označevanje odgovorov na vprašanja.