Prejšnji teden smo v okviru projekta »Širimo solidarnost!« uspešno zaključili usposabljanje o analiziranju fotografij in pisanju sporočil z mladimi za učiteljice in učitelje OŠ in SŠ, ki v šolskem letu 2021-2022 sodelujejo v projektu.  

Udeleženci in udeleženke so se med usposabljanjem, ki je potekalo v treh sklopih, spoznali z načini analiziranja vizualnih elementov fotografij in z osnovnimi fotografskimi pojmi, se poglobili v vizualno doživljanje, branje in razumevanje fotografij, analizirali so odnos med besedilom in fotografijo in se preizkusili v pisanju krajših sporočil solidarnosti.  

Učitelji in učiteljice bodo sedaj v svojih razredih s pomočjo fotografij, ki so bile izbrane v okviru projekta, z mladimi naslovili različne družbeno pomembne teme, kot so diskriminacija, rasizem, podnebne spremembe, družbena neenakost ipd. S pomočjo fotografij bodo izvedli tudi delavnice pisanja sporočil na teme, kot so solidarnost, strpnost, spoštovanje ipd. Sporočila solidarnosti bodo učenci in učenke napisali na razglednice s fotografijami in jih na Mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji 21. marca 2022 skupaj z vrstniki in vrstnicami iz različnih evropskih držav pošiljali izbranim prejemnikom in prejemnicam v lokalni in širši skupnosti. 

Če vas zanima več o projektu, lahko obiščete spletno stran: https://www.fraternity-card.eu

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.