Društvo Humanitas – Center za globalno učenje v sodelovanju z European Peer Training Organisation (EPTO) vabi v svoj krog mlade (16-24 let), ki bi se želeli usposobiti kot trenerji oziroma trenerke na področju antidiskriminacije. Udeleženci_ke imajo po končanem usposabljanju možnost delovanja na nacionalnem in/ali evropskem nivoju.

Mednarodno usposabljanje temelji na metodologiji »anti-bias« in metodah medvrstniškega učenja. Po prvem usposabljanju v januarju 2022, bodo udeleženci_ke prejeli priročnik z nekaterimi teoretičnimi koncepti in metodami, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem praktičnem delu. Po prvem in drugem usposabljanju udeleženci_ke opravijo prakso in tako metode preizkusijo še v praksi v svojih delavnicah (v obsegu 26-46 ur). Od udeležencev in udeleženk se pričakuje, da so pri tem proaktivni_e, da delavnice izvedejo v organizacijah, skupnostih, okoljih, s katerimi so že povezani, so jim blizu zaradi narave dela ali pa bi si z njimi želeli_e sodelovati v prihodnje. Ves čas usposabljanja bo na voljo mentorska podpora s strani Humanitasa.

POTEK USPOSABLJANJA

1. Thematic Awareness Training (TAT) – online (zoom)

 • Datum: 17. 1. 2022 – 23. 1. 2022 (15.00-18.30)

Po prvem delu usposabljanja sledi izvedba 6-urne prakse v paru (2 x 3-urna delavnica v samoorganizaciji, ob mentorski podpori).

2. Train-the-trainer (TTT) – Severna Makedonija

 • Datum: 6. 3. 2022 – 13. 3. 2022

Po drugem delu usposabljanja sledi izvedba 40-urne prakse v paru ali 20-urne prakse samostojno (ob mentorski podpori).

3. Peer to pro (P2P) – Belgija

 • Datum: julij 2022

Učni cilji usposabljanja:

 • Zavedanje in refleksija lastnih čustvenih, miselnih, vedenjskih vzorcev.
 • Zavedanje lastne (kulturne) identitete.
 • Prepoznavanje in preseganje lastnih predsodkov in stereotipov.
 • Krepitev samospoznavanja, empatije, kritičnega mišljenja, izrazoslovja v povezavi s temami.
 • Seznanitev in poglabljanje v pojme: predsodek, stereotip, diskriminacija, zatiranje.
 • Prepoznavanje in naslavljanje vseh oblik predsodkov in diskriminacije.
 • Učenje in vaja veščin, ki naslavljajo zatiralske in diskriminatorne pripombe, vedenja, institucionalne strukture.
 • Osvojiti znanje, razviti veščine in strategije za ustvarjanje vključujočih prostorov.

Po uspešno zaključenem usposabljanju udeleženci_ke postanejo certificiran_a EPTO trener_ka in s tem pridobijo:

 • Možnost izvajanja usposabljanj na evropski ravni v okviru EPTO (plačano delo).
 • Možnost izvajanja usposabljanj s področja globalnega učenja v okviru Humanitasa (plačano delo).

Usposabljanje je brezplačno, vsi stroški (potni stroški, nastanitev, prehrana) so kriti v okviru projekta PeerAct. Obvezna je prisotnost na prvih dveh usposabljanjih, usposabljanje v Belgiji pa je namenjeno zgolj najbolj motiviranim udeležencem in udeleženkam.

Prijavite se lahko na spletni povezavi do 6.1.2022.

V primeru, da potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, bodisi tehnične bodisi vsebinske nas lahko kontaktirate na: viktorija@humanitas.si.

Izvedba projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.