Naslov usposabljanja: UVOD V GLOBALNO UČENJE – UČENJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, MEDKULTURNI DIALOG IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Vljudno vabimo učitelje in učiteljice osnovnih in srednjih šol ter vse ostale strokovne delavce in delavke VIZ, pa tudi druge izobraževalce in izobraževalke formalnega ali neformalnega sektorja, ki jih zanima pristop globalnega učenja, da se nam pridružijo na usposabljanju, ki bo potekalo 10. in 11. novembra 2022 v Ljubljani (na željo prijavljenih lahko usposabljanje izvedemo tudi v enem dnevu). Prijave so možne preko sistema KATIS do 21. oktobra, lahko pa se prijavite tudi izven sistema na alma@humanitas.si.

Več informacij, točne ure in lokacijo vam sporočimo ob zaključku zbiranja prijav. Kotizacija na udeleženca oz. udeleženko znaša 31,67 EUR. Opravljeno usposabljanje vam prinese potrdilo in 0,5 točke za napredovanje.

Podrobnosti o usposabljanju najdete v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023 (MIZŠ RS, 2022) na strani 137.

Na usposabljanju vam bomo predstavili pristop globalnega učenja ter možnosti za njegovo vključevanje v predmetno in medpredmetno poučevanje. Tekom usposabljanja boste spoznali glavne pojme globalnega učenja ter se poglobili v izbrane vsebine in metode, ki omogočajo naslavljanje globalnih izzivov znotraj učnih procesov.

Več informacij: Alma Rogina (alma@humanitas.si)