V sklopu mednarodnega projekta Širimo solidarnost (angl. Let’s play the Fraternity card in Europe!) iščemo fotografe in fotografinje, da prispevate fotografije, ki pokrivajo naslednje teme:

  • duševno zdravje
  • podnebne spremembe
  • enakost med spoloma
  • rasizem
  • družbena neenakost
  • diskriminacija.

Vabimo vas, da izberite nekaj svojih fotografij, ki naslavljajo zgoraj omenjene teme – najbolje vsaj 3 fotografije na 3 različne teme. Izmed vseh fotografij, ki jih bomo dobili, bomo nato skupaj s projektnimi iz Hrvaške, Italije, Poljske, Francije in Španije izbrali po eno fotografijo iz vsake sodelujoče države.

Cilj projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic ter analizirati globalne izzive s pomočjo fotografije in pisanja. Projekt poudarja pomen sobivanja različnih idej, religij, skupnosti, statusnih skupin itd. s preprosto aktivnostjo pošiljanja sporočil neznancem in neznankam v njihovi skupnosti, kar je podobno kot “sporočilo v steklenici”. Izbrane fotografije bodo natisnjene na razglednicah, nato pa jih bodo analizirali učenci in učenke v več sto evropskih šolah. Otroci in mladi, ki bodo sodelovali v projektu, se bodo naučili analizirati fotografije, razvozlati sporočila, skrita v njih, ter razumeti tudi druge vizualne materiale, s katerimi so vsak dan obkroženi v sodobni družbi. Nato bodo izbrane razglednice poslali na neznane naslove in čakali na odgovor sodržavljanov in sodržavljank.

Če bo vaša fotografija izbrana, vas bomo povabili k pripravi enominutnega videa v angleškem jeziku, v katerem boste opisali, kdaj, kje in kako je bila fotografija posneta in zakaj je pomembna. Za namen promocije projekta pa bomo potrebovali tudi vaš kratek življenjepis in fotografijo. Za več informacij si lahko pogledate tudi preteklo izvedbo tega tekmovanja: https://www.fraternity-card.eu/postcards. Za izbrano fotografijo bomo zakupili avtorske pravice v znesku 900 EUR bruto, pogodbo pa boste podpisali s hrvaško organizacijo Centar za mirovne studije, ki je nosilec projekta.

Če vas sodelovanje zanima, nam fotografije in kratek odstavek o sebi pošljite najkasneje do petka, 4. junija 2021 na naslov katja@humanitas.si. Tu smo tudi na voljo za vsa dodatna vprašanja. V proces finalnega izbora bomo vključili tudi učence in učenke, ki nam bodo pomagali pri izbiri fotografij, tako da bodo nekatere vaše fotografije pred končnim izborom morda del spletnega izbora.

Prosimo, da pri izboru svojih fotografij upoštevate smernice Kodeksa oblikovanja podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja.

Izvedba projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.