Knjižica Njene zgodbe ne bi bi ugledala luči sveta brez pobude prostovoljk in prostovoljcev na Društvu Humanitas, naša Hiša svetov ne bi bila tako raznolika in naše vsakoletne nacionalne Konference globalnega učenja in marsikateri drug dogodek ne bi potekali tako gladko brez njihove pomoči. Tovrstne močne, pisane zgodbe želimo pripovedovati in širiti še naprej, s tem namenom pa vabimo k sodelovanju nove prostovoljke in prostovoljce.

Delo bo primarno zajemalo sodelovanje v okviru Hiše svetov*, prav tako pa pri ostalih aktivnostih društva. Prizadevali si bomo ustvarjati pogoje, kjer boste prostovoljci in prostovoljke lahko razvijali tudi svoje ideje, ki težijo h globalni pravičnosti, in vas pri tem podprli.

*Vrata Hiše svetov smo prvič odprli leta 2004. Najprej je delovala kot infokulturni center za ustvarjalno preživljanje prostega časa in druženje ljudi z različnimi etničnimi, verskimi, ekonomskimi ozadji. Leta 2009 smo njena vrata odprli še malo bolj na stežaj in jo nadgradili s prostorom v knjižnici Otona Župančiča, kjer smo povečali zbirko knjižnih gradiv na 1800 enot. Znotraj Hiše svetov trenutno delujeta Kotiček brez meja (knjige v jezikih držav Bližnjega vzhoda in dogodki na temo medkulturnosti, migracij) in Okolje priporoča (v sodelovanju z Mladimi za podnebno pravičnost).

Naloge prostovoljcev in prostovoljk:

Trudili se bomo, da boste imeli prostovoljci in prostovoljke čim večjo možnost razvijanja in realiziranja svojih idej (vključevanje umetnosti, dogodki za mlade, razstave…), ki se navezujejo na teme, s katerimi se Humanitas ukvarja, hkrati pa nudimo možnost sodelovanja pri spodnjih aktivnostih:

 • delo informatorja, informatorke v Hiši svetov
 • pisanje recenzij knjig iz Hiše svetov,
 • priprava promocijskega materiala za Hišo svetov,
 • pomoč pri preurejanju, renovaciji prostora Hiše svetov,
 • sodelovanje pri razvoju in nadgradnji aktivnosti Hiše svetov (vključuje terensko delo),
 • vsebinski razvoj spletnih modulov na temo razvoja, medkulturnosti, podnebnih sprememb ipd.,
 • sodelovanje pri raznovrstnih in inovativnih projektnih aktivnostih Humanitasa,
 • urejanje instagram profila.

Kaj nudimo:

 • uvodno usposabljanje s področja globalnega učenja (10 ur),
 • možnost udeležbe na mednarodnih treningih, delavnicah in usposabljanjih,
 • podporo pri prijavi, pisanju manjših projektov,
 • možnosti za razvijanje lastnih manjših projektov s podporo zaposlenih na Humanitasu (organizacija dogodkov, razstav, usposabljanj, realizacija lastnih idej…),
 • mesečni novičnik s ponudbami, dogodki, obvestili s področja globalnega učenja,
 • mentorska srečanja in druženje z ostalimi prostovoljci in prostovoljkami,
 • nova znanja s področja globalnega učenja,
 • vpetost v nevladniško delovno okolje,
 • potrdilo o opravljenem usposabljanju in o opravljenem številu prostovoljskih ur.

Kriteriji za izbor prostovoljcev in prostovoljk:

 • Dobrodošli so vsi z interesom za teme, ki se navezujejo na globalno pravičnost (razvoj, medkulturnost, podnebne spremembe in okolje, migracije…). Posebej lepo vabljeni tudi mladi in osebe z migrantskim ozadjem.
 • Pogoj za pristop k aktivnemu prostovoljnemu delu je opravljeno brezplačno 10-urno online usposabljanje v kombinaciji s srečanjem v živo.

Prijavni obrazec je na voljo tukaj, prijave zbiramo do 30.4.2021.

Več informacij: viktorija@humanitas.si