Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje v okviru evropskega projekta »POLITEIA« 21. junija 2022, v Ljubljani organizira zaključni dogodek in delavnico na temo spodbujanja izobraževanja o globalnem državljanstvu v šolah.

Delavnica na temo globalnega državljanstva je namenjena učiteljem in učiteljicam ter drugim izobraževalcem in izobraževalkam in vsem ostalim, ki delujejo na področju neformalnega izobraževanja. Namen dogodka je predstaviti metode, orodja in vire, ki smo jih razvili in zbrali tekom projekta in ki vam lahko pridejo prav pri vnašanju tem in spodbujanju vrednot globalnega državljanstva pri delu z mladimi. Predstavili vam bomo tudi spletno platformo, na kateri je na voljo kratek tečaj o globalnem državljanstvu, ki trenutno pilotno poteka v veliki Britaniji, Grčiji, Portugalski, Sloveniji in na Cipru.

Vabilo s programom najdete tukaj, več informacij o projektu pa na www.politeiaproject.eu.

Izvedba projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.