V okviru projekta POLITEIA smo organizirali zaključna dogodka, na katerih smo predstavili spletno platformo, na kateri je na voljo kratek tečaj o globalnem državljanstvu, ki trenutno pilotno poteka na Cipru, Portugalskem, v Grčiji in Sloveniji.

Preizkusili smo tudi delavnico na temo globalnega državljanstva, ki jo lahko učitelji in učiteljice ter ostali izobraževalci  in izobraževalke uporabijo pri delu z mladimi v razredu ali v okviru obšolskih dejavnosti. Udeleženci in udeleženke dogodka so pri spodbujanju mladih k aktivnemu državljanstvu že zelo aktivni, predstavljena platforma, kratek spletni tečaj in raznolika gradiva pa jim bodo pri nadaljnjem delu z mladimi lahko še v dodatno pomoč.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.