Z velikim veseljem vam predstavljamo gradiva, ki smo jih pripravili v okviru projekta  Globalni izzivi – Globalni predmeti: publikacijo  Celostni okvir globalnega učenja  smo pripravili skupaj s projektnimi partnerji, vsebine  petih priročnikov za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje  pa smo razvili skupaj z učiteljicami in učitelji več slovenskih šol.

Celostni okvir globalnega učenja  je rezultat skupnega dela projektnega konzorcija desetih nevladnih organizacij iz devetih evropskih držav in  naslavlja najpomembnejša vprašanja globalnega učenja, ki so predstavljena  v obliki besedila, infografike in praktičnih predlogov  za vnos globalne dimenzije v formalno poučevanje.

Priročnike za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje pri predmetih ETIKA, GEOGRAFIJA, MATEMATIKA, TUJI JEZIK in ZGODOVINA  pa smo pripravili v okviru predmetnih delovnih skupin, v katerih smo združili moči skupaj z učiteljicami in učitelji osnovnih in srednjih šol.

Priročniki predstavljajo  novost med obstoječimi gradivi s področja globalnega učenja tako v Sloveniji kot tudi v večini partnerskih držav, saj med gradivi s tega področja prevladujejo predvsem tematsko zasnovane publikacije. Prav priročniki, namenjeni vključevanju GU v poučevanje posameznih predmetov, pa lahko pomembno doprinesejo k  bolj sistematičnemu vključevanju tega pristopa v predmetno (in medpredmetno) poučevanje.

Na podlagi priporočil  Raziskave o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje, ki smo jo opravili v prvem letu projekta, smo  priročnike zasnovali v obliki učnih ur. Priročniki vsebujejo  različna didaktična orodja, obravnavajo  aktualne tematike ter spodbujajo  iskanje konkretnih rešitev za doseganje pozitivnih družbenih sprememb.

Še posebej želimo izpostaviti  priročnik za matematiko, ki smo ga pripravili prav v vseh partnerskih državah. Prepričani smo, da  povezovanje globalnega učenja in matematike ponuja odlično priložnost za naslavljanje globalnih izzivov z mladimi  – matematične naloge lahko povežemo s primeri iz realnega življenja, statistični podatki o podnebnih spremembah, revščino, migracijami in drugimi globalnimi temami, s katerimi se mladi srečujejo preko medijev in družbenih omrežij pa lahko predstavljajo osnovo za raziskovanje globalnih izzivov in razumevanje naše vloge v svetu.

Vsa gradiva so del  ZBIRKE GLOBALNI IZZIVI – GLOBALNI PREDMETI, ki je namenjena predvsem učiteljem in učiteljicam, ki želijo  v svoje delo z mladimi vnesti globalno dimenzijo, hkrati pa tudi vsem, ki delujejo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter želijo  prispevati k bolj vključujočemu, odprtemu in trajnostno naravnanemu izobraževalnemu sistemuZbirka je dostopna v naši bazi gradiv  na povezavi  www.humanitas.si/baza-gradiv, za tiskani izvod gradiv pa se lahko obrnete na  vodjo projekta Almo Rogina (alma@humanitas.si).

Izvedba projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.