KDO SMO

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki od leta 2000 deluje na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim. Smo vodilna organizacija na področju globalnega učenja v Sloveniji, pri svojih aktivnostih pa sodelujemo tako s slovenskimi kot tujimi partnerji. Pri programu podporništva smo se povezali z organizacijami iz Gane, Burkine Faso in Kenije, v sodelovanju s katerimi podpiramo otroke na njihovi izobraževalni poti ter izvajamo projekte, ki so namenjeni opolnomočenju lokalnih skupnosti.

NAŠE POSLANSTVO

Glavni namen društva je z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih ozaveščati o globalni soodvisnosti ter o vlogi, ki jo kot posamezniki in posameznice igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic želimo ljudi, še posebej pa mlade, spodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo ter do družbe in okolja odgovornemu načinu življenja.

ČASOVNI TRAK 2000–2020