Splošni cilj projekta je opolnomočiti mlade ob t.i. balkanski migracijski poti, da bi spodbujali takšne narative o migracijah, ki so v skladu z vrednotami EU: enotnost, solidarnost in nediskriminacija. Uresničitev projekta bodo spodbujali trije pod-cilji: povečanje ozaveščenosti mladih o številnih vidikih migracij; okrepitev sodelovanja mladih pri vključevanju migrantov v štirih regijah EU vzdolž balkanske poti; povečanje udeležbe mladih, zlasti tistih z migrantskim ozadjem, pri oblikovanju politik o migracijskih vprašanjih.

Za doseganje teh ciljev bomo skupaj s partnerji iz Italije, Grčije, Romunije in Belgije med drugim naprej okrepili zmogljivosti skupin, ki delajo z mladimi, oblikovali bomo metodologije za medijsko pismenost, medkulturno usposabljanje in izmenjavo znanja. Projekt bo mladim ponudil tudi posebne priložnosti za povezovanje z vrstniki na ravni EU in praktično uporabo konkretnih rešitev, izvajali bomo namreč medkulturne fokusne skupine, virtualne skupine in poletne tabore.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Local Compacts of the United Mates of Europe (E-LoCUM)

KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)

TRAJANJE PROJEKTA: 01/11/2023  do 31/10/2025

FINANCER: Evropska unija (Erasmus+ KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth)

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA: KA220-YOU-60431DF7

PROJEKTNI PARTNERJI:

  • Consorzio Vives – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale – ONLUS (nosilec projekta) / Italija
  • ANEMOS ANANEOSIS KOINONIKI SYNETAIRISTIKI EPICHEIRISI SYLLOGIKIS KAI KOINONIKIS OFELEIAS / Grčija
  • Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina / Romunija
  • Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje / Slovenija
  • RESEAU EUROPEEN DES VILLES ET REGIONS DE L’ECONOMIE SOCIALE AISBL / Belgija
  • Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives / Belgija

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.