Glavni namen projekta je spodbuditi razvoj kompetenc mladih, ki temeljijo na kritičnem mišljenju, etični komunikaciji, medijski pismenosti in medkulturni osveščenosti. V ta namen bomo za mladinske in pedagoške delavce in delavke pripravili orodja, ki jim bodo lahko v pomoč pri delu z mladimi, še posebej pri naslavljanju tem, povezanih z medkulturnostjo, razumevanjem in preseganjem stereotipov o odnosih med globalnim severom in jugom ter neokolonialističnih principov delovanja, krepitvi globalne solidarnosti in spoštovanja različnih kultur.

V okviru projekta bomo prenovili in nadgradili nagrajeno spletno platformo/tečaj E-tick, pripravili podporno brošuro za boljše razumevanje predstavljenih vsebin, ki bo izobraževalcem in izobraževalkam lahko prišla prav pri izvedbi aktivnosti z mladimi, spodbujali izmenjavo mnenj in izkušenj o temah, povezanih z etično komunikacijo in medijsko pismenostjo ter zasnovali delavnice na temo etične komunikacije in globalnega učenja, ki jih bodo izobraževalci in izobraževalke lahko uporabili pri delu z mladimi v formalnem in neformalnem učnem okolju.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): E-t(r)ick Your Mind

KONTAKT: Karmen Kogoj Ogris (karmen@humanitas.si)

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2024

FINANCER: Evropska unija (Erasmus+ KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth)

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2022-2-SI02-KA220-YOU-000102285

PROJEKTNI PARTNERJI:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.