S projektom bomo omogočili nadgradnjo in prenos obstoječe nagrajene iniciative »Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja«, ki smo jo razvili v Sloveniji, v 3 partnerske države (Estonijo, Češko in Madžarsko). Iniciativa je namenjena podpori učiteljic in učiteljev pri razvoju in krepitvi njihovih kompetenc za poučevanje mladih o globalnih izzivih 21. stoletja in zavzemanje za skupne humanistične vrednote.

Glavne aktivnosti projekta bodo usmerjene v prenos znanja in izkušenj o vzpostavitvi Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja v Sloveniji na partnerske organizacije. Osredotočili se bomo na izvajanje aktivnosti klubov v 4 evropskih državah in na krepitev kompetenc vseh vključenih partnerskih organizacij za razvoj novih globalnih izobraževalnih učnih virov in usposabljanj za učitelje in učiteljice na višji ravni. S projektom si bomo prizadevali za boljšo prepoznavnost pomena vključevanja globalnega učenja v formalno izobraževanje.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Global Education Teachers’ Club

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)

TRAJANJE PROJEKTA: 20. 12. 2022 – 19. 12. 2024

FINANCER: Evropska unija (Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education)

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2022-1-SI01-KA220-SCH-000088866

PROJEKTNI PARTNERJI:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.