Projekt je namenjen spodbujanju razvoja strokovnega znanja in veščin učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev o temah, povezanih z varovanjem okolja, ter metodah, ki krepijo kritično mišljenje ter medijsko pismenost mladih. Glavni cilj projekta je razvoj novih metod za spodbujanje kritičnega mišljenja in medijske pismenosti, ki jih bodo učiteljice in učitelji lahko uporabili v razredu, ko bodo z mladimi naslavljali okoljske tematike, še posebej podnebne spremembe in z njimi povezane medijske manipulacije.

Rezultati projekta:

1. Razvoj novih izobraževalnih metod in virov za podporo pri poučevanju mladih o okoljskih temah, s poudarkom na razvoju kritičnega mišljenja in medijske pismenosti:

  • Priprava in izvedba usposabljanj za učitelje_ice in druge izobraževalce_ke
  • Razvoj odprtega spletnega tečaja, dostopnega v petih jezikih
  • Priprava izobraževalnega priročnika s predstavitvijo različnih metod
  • Razvoj spletne platforme, na kateri bodo predstavljeni in javno dostopni vsi projektni rezultati
  • Priprava in izvedba dveh mednarodnih usposabljanj, namenjenih predstavitvi in izmenjavi metodologij s področja kritičnega mišljenja, medijske pismenosti in aktivne udeležbe mladih.

2. Krepitev zmogljivosti projektnih partnerjev:

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): DEXPO – Developing critical thinking skills for protecting the climate – Educational methods for teaching critical thinking and media literacy on climate change

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

FINANCERJI: Evropska komisija (Erasmus+ Programme – KA220-ADU: Cooperation partnerships in adult education)

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000027054

PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.