Glavni cilj projekta je s spodbujanjem udeležbe na volitvah v Evropski parlament 2024 okrepiti aktivno evropsko državljanstvo in aktivno državljanstvo mladih. Projekt želi spodbujati kritično razpravo o temah, povezanih z evropskimi volitvami z uporabo umetniških interaktivnih metod izražanja. V projektu bomo skupaj s partnerji iz Slovenije, Avstrije, Češke, Poljske in Italije razvili umetniške metode, prek katerih bodo mladi izboljšali svoje ustvarjalne in novinarske spretnosti, si dvignili samozavest ter pridobili moč za izražanje političnih zahtev in stališč o perečih temah podnebne krize in migracij.  V projektu bomo na lokalni, nacionalni in EU ravni izvedli več dnevne delavnice, na katerih bodo mladi z umetniškim in ustvarjalnim izražanjem oblikovali lastne politične zahteve. Te bodo predstavljene v okviru končnih izdelkov in na mladinski okrogli mizi v novoizvoljenem Evropskem parlamentu. Končni digitalni nabor orodij bo omogočil uporabo projektnih metod tudi širši javnosti.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): My Elections – My EU!

KONTAKT: Neva Danaja Pirc Štrukelj (neva@humanitas.si)

TRAJANJE PROJEKTA: 01/09/2023 – 31/08/2025

FINANCER: Evropska unija (Erasmus+ KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth)

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2023-1-AT01-KA220-YOU-000161835

PROJEKTNI PARTNERJI: 

  • Sudwind Verein fur Entwicklungspolitik und Globale Gerechtigkeit (nosilec projekta) / Avstrija
  • CESIE / Italija
  • Ekumenická akademie, z. s / Češka
  • Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje / Slovenija
  • Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie / Poljska 
  • Fundacja Sztukmistrze / Poljska
  • FUORI – Verein für performative Kunst / Avstrija
  • Kulturno umetniško društvo Transformator /Slovenija
  • Prosvěta s.r.o. / Češka
  • Teatro Atlante Cooperativa Sociale /Italija

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.