Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin. V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice, mladi pa bodo s pomočjo analize izbranih fotografij na temo na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov, migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti pripravili sporočila solidarnosti. Razglednice s sporočili bodo pošiljali posameznikom in posameznicam v svoji skupnosti.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): SAY: Solidarity is About Youth – The voice of fraternity

KONTAKT: Barbara Vodopivec (barbara@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2025
FINANCERJI: Evropska unija, Program Erasmus+, Cooperation partnerships in school education
PROJEKTNI PARTNERJI: