V okviru projekta bomo skupaj s slovenskim partnerjem v projektu, Mladinsko mrežo MaMa, izvedli štiri lokalne delavnice, na katerih bodo mladi lahko izrazili svoje zahteve na različnih področjih, ki se jim zdijo pomembna. Sledila bo nacionalna delavnica, na kateri se bo izoblikovala skupina desetih mladih, ki bodo slovensko mladino in njihove zahteve zastopali na dveh mednarodnih konferencah, in sicer na Dunaju in v Pragi. Na konferencah se bodo srečali in izmenjali izkušnje ter zahteve s sovrstniki in sovrstnicami iz Avstrije, Italije, Grčije, Češke in Srbije. Tekom konferenc bodo mladih iz omenjenih držav izoblikovali skupno listo zahtev, ki bodo pokrivala različna, za mlade pomembna področja. To listo bodo v zaključku projekta predstavili tudi političnim odločevalcem v Bruslju.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO):  YouPart – engage, connect, empower political participation of disadvantaged youth

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA:  1. 1. 2022 – 30. 6. 2024
FINANCERJI:  Erasmus + program Evropske unije 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE:  2021-1-AT01-KA220-YOU-000035766

PROJEKTNI PARTNERJI:

 • SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT / Avstrija (nosilec projekta)
 • WE WORLD-GVC ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’SOCIALE / Italija
 • NARODNI PARLAMENT / Srbija
 • EKUMENICKÁ AKADEMIE, Z. S. / Češka
 • KAINOTOMIA & SIA EE / Grčija
 • BUNDESWEITES NETZWERK OFFENE JUGENDARBEIT / Avstrija
 • ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE…APS / Italija
 • SPOLEK ZASTÁNCU DETSKYCH PRÁV / Češka
 • ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA / Slovenija
 • TOC – ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ ODRŽIVIH ZAJEDNICA / Srbija
 • CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION / Grčija

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.