12. junij je bil pod okriljem Mednarodne organizacije dela razglašen za Svetovni dan boja proti otroškemu delu. Tovrstno delo temelji na izkoriščanju otrok, s tem, da jim odreka brezskrbno otroštvo in dostojanstvo, prav tako pa škodi njihovemu zdravemu telesnemu in duševnemu razvoju. Prisilno delo otroke izčrpava tako fizično kot psihično, prikrajša jih za šolanje in razvoj njihovih potencialov. Nekateri šolanja ne zaključijo, drugim prisilno delo obiskovanja šole niti ne omogoča, saj so ponavadi njihovi delavniki dolgi in naporni, pogoji dela pa neurejeni, neustrezni in izkoriščevalski. Statistike so izjemno negativne, izkoriščanih otrok je veliko, dobrih 218 milijonov. Skoraj polovica teh otrok dela v nevarnih razmerah, dela pa opravljajo že od 5. leta dalje.

Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta leta 1989, z namenom, da otroke obvaruje pred ekonomskim in kakršnimkoli drugim izkoriščanjem. Dokument opredeljuje zaveze držav, da poskrbijo, zagotavljajo in ščitijo pravice otrok pred ekonomskim izkoriščanjem in opravljanjem kakršnegakoli dela, ki posega in moti njihovo šolanje, zdravje, telesni in duhovni razvoj.

Simon Krajnc: Mala šola otrokovih pravic

Unicefov priročnik je osnovan na podlagi konkretnih izkušenj v praksi. Je zanimivo interaktivno učenje o otrokovih pravicah za najmlajše, v vrtcu in v prvih treh razredih osnovne šole. Je polaganje temeljev za razumevanje tovrstne tematike. Je naložba za razumevanje pojmov, kot so pravice, enakopravnost, solidarnost. Otroke najprej seznani z nečim, kar jim je poznano, in potem to znanje in razumevanje širi. Skozi takšen način dela se izognemo zgodnjemu oblikovanju predsodkov in negativnim stereotipom, saj so otroci sposobni empatije, povezovanja svojega življenja z drugimi in razumevanja sveta.

Prispevek je pripravila dolgoletna Humanitasova prostovoljka Maja Kuralt, ki ob obeleževanju Svetovnega dneva proti otroškemu delu vabi k prebiranju knjig iz Humanitasove Hiše svetov, ki se nahaja v Knjižnici Otona Župančiča. Nekaj zanimivih bralnih predlogov, ki se navezujejo na človekove pravice je dostopnih na tej povezavi.