Z velikim veseljem vam predstavljamo prvo izmed več gradiv, ki smo jih pripravili v okviru triletnega evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti (angl. Global Issues – Global Subjects). Publikacija Celostni okvir globalnega učenja je rezultat skupnega dela projektnega konzorcija desetih nevladnih organizacij iz devetih evropskih držav in naslavlja najpomembnejša vprašanja globalnega učenja, ki so predstavljena v obliki besedila, infografike in praktičnih predlogov za vnos globalne dimenzije v formalno poučevanje.

Celostni okvir globalnega učenja je namenjen predvsem učiteljem in učiteljicam, ki želijo v svoje delo z mladimi vnesti globalno dimenzijo, hkrati pa tudi vsem, ki delujejo na področju formalnega izobraževanja ter želijo prispevati k bolj vključujočemu, odprtemu in trajnostno naravnanemu izobraževalnemu sistemu.

Več o projektu Globalni izzivi – Globalni predmeti si lahko preberete TUKAJ, za tiskani izvod publikacije pa se lahko obrnete na vodjo projekta Almo Rogina (alma@humanitas.si).

Publikacija je nastala v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.