Tudi letos smo nadaljevali z natečajem Onkraj mehurčka – natečajem za najboljšo učiteljico ali učitelja globalnega učenja. K sodelovanju smo tokrat povabili nevladne organizacije in druge, ki redno sodelujejo s šolami in dobro poznajo delo posameznih učiteljev in učiteljic, ki so aktivni na področjih globalnega učenja – od ozaveščanja o človekovih pravicah, medkulturnem dialogu, socialni pravičnosti, solidarnosti, migracijah, potrošništvu, podnebnih spremembah in aktualnih temah, povezanih z globalnim učenjem. Ozaveščanje o svetovnih izzivih, ki vplivajo na naša življenja in na naš planet, je v času takšnih in drugačnih kriz ključnega pomena. Marsikdo si pri tem pomaga tudi s pristopom globalnega učenja, pomen katerega postaja tudi v Sloveniji vedno bolj prepoznan. Prav k prepoznavnosti globalnega učenja v formalnem izobraževanju in širše pa želimo prispevati tudi z natečajem »Onkraj mehurčka«.

Letošnja žirija, v kateri so sodelovali:

  • PATRICIJA VIRTIČ, predstavnica platforme SLOGA,
  • PIKA GRAMC, pedagoška svetovalka za družboslovje na Zavodu za šolstvo ter članica Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja
  • RENE SUŠA, raziskovalec na kanadski univerzi University of British Columbia ter dolgoletni sodelavec Društva Humanitas

… je izbirala med 15. kandidatkami ter za NAJ UČITELJICO GLOBALNEGA UČENJA 2022 izbrala DARJO ROKAVEC Z GIMNAZIJE PTUJ!

Na 2. mesto se je uvrstila ANA STRANŠČAK z OŠ Vič, na 3. mesto pa ROMANA FRANKOVIČ z OŠ Preska. Iskrene čestitke vsem trem!

Z Darjo Rokavec na Humanitasu sodelujemo že dolgo. Vedno je odprta za sodelovanje, tudi ko preizkušamo nove delavnice in druge aktivnosti, od gledaliških iger, gibanja Zate, zame, za svet, do gostovanja naših lokalnih koordinatorjev programa podporništva v afriških državah. Od samega začetka delovanja našega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja je Darja aktivna članica. Poleg dela z mladimi Darja za globalno učenje navdušuje tudi svoje kolegice in kolege na šoli. Zaradi njene širše vizije globalnega učenja za celotno šolo in lokalno skupnost na Ptuju ter dolgoletnega sodelovanja je nastal tudi prvi šolski krožek globalnega učenja v Sloveniji – v njem starejše generacije dijakov in dijakinj o globalnih izzivih osveščajo mlajše. S tem je šola po našem mnenju dosegla novo raven prizadevanj na področju globalnega učenja: od znanja, občutenja do aktiviranja mladih zase, za druge in za svet. Prav ta prvi krožek je postal navdih za idejo o vzpostavitvi šolskih krožkov globalnega učenja po šolah širom Slovenije, s katerimi na Humanitasu začenjamo v tem šolskem letu.

Darji še enkrat izrekamo iskrene čestitke za zmago, ki poleg priznanja vsebuje tudi denarno nagrado v višini 1.000 EUR, namenjeno spodbudi in podpori pri nadaljnjem delu. Bravo Darja!