Društvo Humanitas tudi letos razpisuje natečaj »Onkraj mehurčka«, a tokrat malo drugače. Letos k sodelovanju vabimo NVO in izobraževalne institucije, ki delujete na področju globalnega učenja, da za prejem nagrade predlagate učiteljice in učitelje, ki po vašem mnenju pomembno prispevajo k vključevanju globalnega učenja v formalno poučevanje mladih.

Sodelovanje učiteljev in učiteljic z nevladnimi organizacijami (NVO) in izobraževalnimi institucijami, ki delujejo na področju globalnega učenja, ima lahko pomembno vlogo in trajen vpliv pri osveščanju mladih o medsebojni povezanosti in soodvisnosti sveta, pri krepitvi solidarnosti in spoštovanju raznolikosti ter pri spodbujanju trajnostnega načina življenja in aktivnega globalnega državljanstva. Učitelji in učiteljice z mladimi preživijo velik del njihovega časa in jih podpirajo pri razvoju ključnih kompetenc – tudi tistih, ki so potrebne za razumevanje in soočanje z globalnimi izzivi. Nekateri so v svojem izobraževalnem pristopu še posebej uspešni, saj znajo mlade na raznolike načine spodbuditi k raziskovanju in refleksiji njihovih vsakodnevnih dejanj ter vpliva, ki ga imajo ta na druge ljudi in okolje. Številni med njimi uspejo svoje učenke in učence tudi z lastnim zgledom spodbuditi k aktivnemu in odgovornemu ravnanju v lokalnem okolju pa tudi širše ter pri nekaterih zato pustijo pečat za vse življenje. In prav ti učitelji in učiteljice si zaslužijo še posebno priznanje!

Letos k sodelovanju vabimo NVO in izobraževalne institucije tudi zaradi pregovorne slovenske skromnosti – izkazalo se je namreč, da se številni navdihujoči učitelji in učiteljice sami nikoli ne bi prijavili na natečaj, pa čeprav si marsikdo izmed njih resnično zasluži nagrado.

ZATO VAS VABIMO, DA PREDLAGATE DO 3 UČITELJE OZ. UČITELJICE, ZA KATERE MENITE, DA SI ZASLUŽIJO PRAV POSEBNO POHVALO ZA SVOJ PRISPEVEK NA PODROČJU GLOBALNEGA UČENJA.

Po izboru natečajne komisije bomo nagrajenki oz. nagrajencu podelili posebno priznanje za naj učiteljico oz. učitelja globalnega učenja 2022 ter denarno nagrado v višini 1.000 EUR* kot spodbudo in podporo pri nadaljnjem delu na področju globalnega učenja.

Priznanje in nagrado bomo zmagovalki oz. zmagovalcu natečaja podelili na letošnji že 7. nacionalni konferenci globalnega učenja, ki jo organiziramo 17. novembra v Ljubljani.

Rok za prijavo kandidatov in kandidatk je 26. oktober 2022, podrobne informacije o natečaju in navodila za prijavo kandidatov oz. kandidatk si preberite spodaj ali si jih prenesite v PDF dokumentu.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo tudi preko e-pošte alma@humanitas.si (s pripisom NATEČAJ GU 2022). Za vaše sodelovanje pri letošnjem natečaju smo nadvse hvaležni!

Za ogled ali prenos vabila v PDF kliknite na sličico.

PODROBNE INFORMACIJE O NATEČAJU IN NAČIN PRIJAVE:

NVO oz. izobraževalna institucija, ki deluje na področju globalnega učenja ter kontinuirano sodeluje z učiteljicami in učitelji, lahko na natečaj prijavi do 3 kandidate oz. kandidatke, s katerimi je sodelovala v preteklih treh letih (od začetka šolskega leta 2019/2020 naprej).

V prijavnici je potrebno za vsakega kandidatko oz. kandidata jasno utemeljiti:

  1. Zakaj predlagate izbranega učitelja oz. učiteljico? (MAX. 300 BESED)
  2. Kako je potekalo sodelovanje s predlaganim učiteljem oz. učiteljico (kdaj, kje, v kakšni obliki ipd.)? (MAX. 300 BESED)
  3. Kaj je največji dosežek oz. dodana vrednost sodelovanja vaše organizacije oz. institucije s predlaganim učiteljem oz. učiteljico? (MAX. 300 BESED)
  4. Kratek opis izbranega »aha momenta«, ki ga je predlagani učitelj oz. učiteljica spodbudila pri svojih učencih in učenkah. (MAX. 300 BESED – OPIS LAHKO PRIPRAVITE VI ALI PA PREDLAGANI UČITELJ OZ. UČITELJICA)

Žirija bo med prispelimi prijavami na natečaj izbrala učitelja ali učiteljico, ki po njihovem mnenju na raznolik, kompetenten in kontinuiran način vključuje globalno učenje v svoje poučevanje ter s tem svoje učenke in učenke ozavešča o globalni povezanosti in soodvisnosti sveta ter jih še dodatno spodbuja k aktivnemu in odgovornemu delovanju v družbi.

Prijave na natečaj nam pošljite v obliki spletne prijavnice, do katere lahko dostopate preko te POVEZAVE.

Upoštevali bomo prijave, ki bodo oddane preko spletne prijavnice do vključno 20. oktobra 2022.

V primeru dodatnih vprašanj ali težav s spletno prijavnico nam lahko pišete na e-naslov alma@humanitas.si (s pripisom NATEČAJ GU 2022).

*Bruto znesek – z vključenimi davki

**S prijavo na natečaj prijaviteljska organizacija potrjuje, da je o prijavi obvestila predlaganega kandidata oz. kandidatko ter da se ta v primeru izbora strinja z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, šola poučevanja) ter povzetka opisov iz prijavnice na Humanitasovi spletni strani ter Humanitasovi Facebook strani z namenom promocije globalnega učenja.

………….