Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope. V okviru projekta bomo mlade usposobili za izvajanje delavnic na teme sprejemanja raznolikosti, anti-diskriminacije, strpnosti in enakosti. Udeležili se bodo trostopenjskega mednarodnega treninga, ki bo potekal po priznani metodi »A World of Difference« organizacije European Peer Training Organisation (EPTO).

Prvi trening bo namenjen tematskemu spoznavanju področij, ki jih projekt pokriva, drugi trening pa bo namenjen razvijanju trenerskih kompetenc za naslavljanje tovrstnih tem. V vmesnem času bodo bodoči trenerji in trenerke svoje znanje podajali naprej preko delavnic, ki jih bodo izvajali s svojimi vrstniki v lokalnih okoljih. Po opravljeni praksi se bodo udeležili tretjega treninga, ki bo namenjen nadgradnji trenerskih kompetenc in pridobivanju praktičnih znanj s področja dela s skupinami. Ob uspešnem zaključku treninga bodo postali certificirani trenerji globalnega učenja in bodo lahko s svojim delovanjem v lokalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu kot trenerji aktivno prispevali k promoviranju strpnejše družbe.

PričetekKonec
15.01.2020
14.01.2022

Kontakt

Viktorija Kos, viktorija@humanitas.si

Sofinanciranje:


Evropska komisija, Erasmus+ program

Partnerji:

EPTO / Belgija (vodilni partner) http://www.epto.org
Ofensiva Tinerilor Asociatia / Romunija http://www.ofetin.ro/index.php/ro/
PAR – Respostas Sociais / Portugalska http://par.org.pt/
Asociatia YOUTH ON THE MOVE https://yotmromania.webs.com/
VSC Volunterski Centar Skopje / Severna Makedonija https://vcs.org.mk/
POMOĆ DECI / Srbija https://www.pomocdeci.org/sr/
San Xerome Emiliani / Španija https://sanxerome.com/
European Institute of Education and Social Policy (EIESP) / Francija https://www.eiesp.org/