Še malo, pa vam bomo lahko predstavili nov spletni tečaj, ki bo učiteljicam in učiteljem ter drugim zainteresiranim predstavil različne izobraževalne pristope k poučevanju kritičnega mišljenja in medijske pismenosti v povezavi s podnebnimi spremembami.

Tečaj razvijamo skupaj s partnerji z Madžarske, Portugalske in Češke v okviru projekta DEXPO – Think Critical 4Climate. Angleška verzija je že skoraj pripravljena, sledi še priprava tečaja v nacionalnih jezikih vseh štirih sodelujočih držav.

Več info sledi kmalu – spremljajte naše novice!

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.