Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic, preko fotografske analize in pisanja. Projekt poudarja pomen sobivanja različnih idej, religij, skupnosti, statusnih skupin itd. s spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti.

V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice v OŠ in SŠ usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice. Med mlade bodo razdelili fotografije na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov, migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti, ki jih bodo sprva analizirali, nato pa napisali sporočila solidarnosti. Kartice s sporočili bodo v okviru mednarodne akcije solidarnosti pošiljali naključnim ali izbranim posameznikom in posameznicam v svoji skupnosti. Sledilo bo prebiranje sporočil solidarnosti, ki jih bodo nekateri prejemniki in prejemnice poslali nazaj, ter izvedba aktivnosti v lokalni skupnosti. Dejavnost bo sočasno potekala v vseh projektnih državah. V okviru projekta bo v letu 2021 potekala tudi mednarodna konferenca za pedagoške delavce in delavke, v letu 2022 pa zaključna konferenca v Bruslju, kamor bodo povabljeni tudi najbolj aktivni mladi.

ZačetekKonec
15.1.202014.1.2023

Kontakt

Barbara Vodopivec, barbara@humanitas.si

Sofinanciranje:

Evropska unija

Partnerji:

Centar za mirovne študije / Hrvaška https://www.cms.hr/
CIVES / Španija http://www.fundacioncives.org/
Fundacja Szkoła z Klasą / Poljska https://www.szkolazklasa.org.pl/
ARCI / Italija https://www.arci.it/
La ligue de l’enseignement / Francija https://laligue.org/