V okviru projekta »Poglavje: Potni list«, smo pripravili študijo primera, v kateri smo analizirali odziv ljudi z begunsko in migrantsko izkušnjo na prostor Hiše svetov, specializirane knjižnice, ki jo vodi društvo Humanitas v Knjižnici Otona Župančiča. Tam se poleg knjig o različnih temah, kot so migracije, podnebne spremembe, okolje, potrošništvo, prehrana idr., nahaja tudi »Kotiček brez meja«, v katerem so na voljo knjige za odrasle in otroke v arabskem jeziku, jeziku farsi, paštu in urdu. S študijo primera smo raziskovali pomen takšnega prostora za ljudi z begunsko in migrantsko izkušnjo, na tej osnovi pa iskali tudi konkretne predloge za izboljšavo tega prostora. V tem okviru pa nas je zanimala tudi povezava med duševnim zdravjem in knjigami.

Študijo primera si lahko preberete tukaj.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.