Skupaj s partnerskimi organizaciji iz Velike Britanije, Grčije, Cipra in Portugalske smo začeli nov evropski projekt »POLITEIA – Spodbujanje globalnega državljanstva v šolah«. Gre za  projekt strateškega partnerstva evropskega programa Erasmus+, ki je namenjen odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega državljanstva v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljicam in učiteljem pri spodbujanju in vključevanju globalnega državljanstva v njihovo delo.

Uvodno partnersko srečanje v Londonu smo morali zaradi preventivnih ukrepov zoper širjenje bolezni Covid-19 žal odpovedati, smo se pa s partnerji kljub temu »srečali » virtualno in skupaj načrtovali naslednje korake v izvedbi projekta.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.