V zadnji dneh marca smo se udeležili prvega partnerskega srečanja v okviru projekta “E-t(r)ick Your Mind“, ki ga pod okriljem Zavoda Voluntariat (Slovenija) izvajamo v sodelovanju s partnerskima organizacijama in Comhlámh (Irska) in INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (Češka). Gre za nadaljevanje uspešnega projekta »E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev«, ki smo ga izvajali med 2018-2020, zdaj pa bomo prenovili in nadgradili spletne platformo, na kateri je na voljo tečaj etične komunikacije, ter razširili nabor aktivnosti tako za mlade kot za izobraževalce in izobraževalke.

Etrick ekipa
Sara, vodja projekta na Voluntariatu
Delovno, a zelo prijetno vzdušje na Voluntariatu

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.