Gana

V Gani so šole zaradi epidemije zaprte že od marca. Veliko je bilo ugibanj in govora o tem, kako se bo šolanje za otroke nadaljevalo. Vse kaže, da se bo novo šolsko leto pričelo januarja 2021, do konca tega leta pa se bodo vrnili v šolske klopi učenci in učenke zadnjih razredov osnovnih in srednjih šol. Otroci od vrtca do 7. razreda osnovne šole (1 razred nižje srednje šole, JHS) se bodo v šolo vrnili šele januarja. Medtem bodo učitelji in učiteljice v lokalnih skupnostih organizirali dodatne učne ure, kjer bodo lahko predelovali učno snov za nazaj, vendar pa je organizacija teh učnih ur odvisna od posameznih učiteljev in učiteljic. Tako bo v nekaterih skupnostih šolanje potekalo, v nekaterih ne. V skupnostih Adusah in Mayer bo učne ure organizirala naša partnerska organizacija EHT Network. Vlada bo za osnovnošolce še naprej predvajala TV program, vendar pa je ta zelo pomanjkljiv, mnogo otrok tudi nima doma televizije. Učenci in učenke zadnjega razreda osnovne šole (nižje srednje šole, JHS3), so se že vrnili v šolo pred dvema mesecema, kjer so se pripravljajli na zaključni izpiti. Opravljali so ga v mesecu septembru, rezultati pa bodo znani novembra. Učenci in učenke 8. razreda (JHS2) se bodo v šolske klopi vrnili oktobra, kjer bodo nadaljevali z učno snovjo iz šolskega leta 2019/2020, novembra pa naj bi opravljali izpit za prehod v višji razred in s novim šolskim letom ponovno pričeli januarja 2021. Podobno velja za srednje šolce. Zadnji letniki so v zadnjih dveh mesecih opravljali drugi in tretji trimester preteklega šolskega leta in opravili zaključnih izpit, dijaki in dijakinje, ki obiskujejo SHS2, pa bodo preteklo šolsko leto nadoknadili od oktobra dalje, januarja 2021 pa bodo nadaljevali z novim šolskim letom. Vse to seveda v upanju, da ne bodo šole zaradi epidemije ponovno zaprte

Burkina Faso

V Burkina Fasu se otroci s koncem septembra ponovno vračajo v šolo in vstopajo v novo šolsko leto. Dijaki in dijakinje zadnjega letnika srednje šole so se že na začetku avgusta vrnili v šolo, kjer so morali opravljati zaključni izpit (maturo). Kar sedem otrok, ki so vključeni v naš program, je izpit uspešno opravilo. Štirje bodo žal morali zaradi slabo opravljenega izpita letnik ponavljati. Tudi zaključni izpit, ki ga morajo opravljati v prvem letniku srednje šole, so trije uspešno opravili, kar pet jih bo moralo razred ponavljati. Šolanje naj bi se predvidoma normalno nadaljevalo, se pa bo, ob morebitnem epidemiološkem poslabšanju, lahko to še spremenilo.