Začetki pravične trgovine v Sloveniji segajo v leto 2002. Takrat smo na društvu Humanitas v okviru programa podporništvo pričeli sodelovati s skupino žensk iz Burkina Fasa, ki so proizvajale bombažne izdelke, barvane s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami – z zemljo ali indigom blago. V naslednjih dveh letih smo sodelovali s Slovenskim etnografskim muzejem in pripravili dve prodajni razstavi, hkrati pa preizkušali dovzetnost slovenskega trga za izdelke pravične trgovine.

V letu 2004 smo v partnerstvu z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj bolj sistemsko pristopili k stvari in decembra 2004 v Ljubljani odprli prvo slovensko pravično trgovino 3MUHE.

Trgovino je sprva vodila Umanotera, Humanitas pa se je ukvarjal predvsem z razvijanjem partnerskih proizvajalcev. Zaradi širitve trgovanja tudi na veleprodajo in želje po odpiranju novih trgovin smo skupaj s tiskarno Medium v maju 2008 ustanovili zadrugo  Odjuga, ki je bila več let vodilna pravičnotrgovinska zadruga v Sloveniji. V letu 2016 smo skupaj z vodstvom pravične trgovine 3MUHE in avstrijsko pravično-trgovinsko organizacijo  EZA  pripravilo kampanjo zbiranja sredstev za prenovo trgovine in nadgradnjo delovanja gibanja pravične trgovine v Sloveniji – »Korak k pravičnejšemu svetu. Naredi ga z nami!«. Po uspešno izvedeni kampanji smo skupaj z vodstvom pravične trgovine 3MUHE ustanovili Zavod za pravično trgovino, 3MUHE, ki je prevzel vodenje gibanja pravične trgovine v Sloveniji, ozaveščanje o pomembnosti delovanja sistema pravične trgovine v svetu ter vodenje pravične trgovine 3MUHE.

Vloga Humanitasa je danes predvsem izobraževanje, osveščanje in promocija sistema pravične trgovine. V ta namen organiziramo predvsem delavnice v osnovnih in srednjih šolah, prek katerih mladi spoznajo glavne razlike med prevladujočim sistemom trgovanja in pravično trgovino. Delavnice so interaktivne in spodbujajo razmislek o bolj odgovorni potrošnji. Mlade spodbujamo, da pred nakupom razmislijo, če izdelek zares potrebujejo, ter v primeru nakupa preverijo izvor izdelkov in pogoje, pod katerimi so bili ti izdelani. Na ta način jih spodbujamo, da tudi sami prispevajo k pravičnejšemu načinu trgovanja. Poleg delavnic v pravični trgovini 3MUHE občasno organiziramo tudi dogodke, namenjene osveščanju javnosti o globalnih izzivih, ter dogodke v okviru našega programa podpore otrokom in lokalnim skupnosti v Gani, Burkini Faso in Keniji.

Skip to content