Kot članica oz. član Kluba GU se zavezujem, da bom najkasneje v 8 dneh po oddani pristopni izjavi poravnal_a letno članarino v višini 40,00 € na TRR (IBAN): SI56 0201 0025 9354 395, odprt pri NLB d.d. (Društvo Humanitas, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana) – namen nakazila: KLUB GU.

    *Po prejemu pristopne izjave in plačila letne članarine vam bomo na naveden e-naslov posredovali podatke za vpis v spletno bazo gradiv, ki so brezplačno dostopna članom in članicam Kluba GU.

    **Z oddano pristopno izjavo društvu Humanitas dovoljujem hrambo in obdelavo mojih osebnih podatkov za potrebe društva, društva Humanitas pa se na drugi strani zavezuje, da jih bo uporabljajo samo za namene, za katere so bili pridobljeni, da teh podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam in da jih bo varovalo z vso skrbnostjo, ki jo zahteva veljavna slovenska in evropska zakonodaja.

    Skip to content