Projekt Culpeer Digital je nadaljevanje uspešnega in kreativnega sodelovanja z evropskimi partnerji in partnerji z globalnega juga, ki smo ga začeli že v prvem Erasmus+ Culpeer strateškem partnerstvu ter nadgradili z večjim projektom Culpeer4Change iz programa DEAR.

Cilj projekta je s pomočjo inovativnih digitalnih metod razviti in predstaviti pristope kulturnega medvrstniškega učenja v globalnem učenju in medkulturnem izobraževanju, ki ga s partnerji razvijamo že od prvega Culpeer Erasmusa+ naprej. Ključne ciljne skupine v novem projektu bodo pedagogi_nje, ki delajo v izobraževanju odraslih pa tudi mladine, predvsem v izobraževanju manj privilegiranih oseb, kot so denimo osebe z begunsko in migrantsko izkušnjo. V projektu bomo razvili smernice za vpeljevanje digitalnih metod medkulturnega medvrstniškega izobraževanja, nove digitalne metode globalnega učenja in medkulturnega medvrstniškega učenja, spletne izobraževalne module za izobraževalce_ke odraslih in spletno platformo z video-centrom dobrih praks in primerov, ki uvajajo interaktivne digitalne elemente, vključno s praktičnimi video vajami za izobraževalce_ke.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO):  Culpeer Digital

KONTAKT:  Karmen Kogoj Ogris (karmen@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA:  1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
FINANCERJI:  Evropska komisija  (Erasmus+ Programme)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE:  2021-1-DE02-KA220-ADU-000035261

PROJEKTNI PARTNERJI:

SPLETNA STRAN PROJEKTA: https://culpeer-digital.eu

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.