Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij. Projekt je namenjen spodbujanju globalnega učenja o ciljih trajnostnega razvoja (podnebnih spremembah, otrokovih pravicah ter migracijah) in uvajanje novih izobraževalnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje v sedmih partnerskih državah. V okviru projekta bomo izvedli delavnice v izobraževalnih ustanovah in neformalnih učnih okoljih po načelu inovativnega izobraževalnega koncepta po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa ter v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga tudi številne kulturne dogodke, namenjene ozaveščanju mladih o tematikah trajnostnega razvoja. O izobraževalnem konceptu po vzoru kulturnega medvrstniškega pristopa bomo preko sedmih mednarodnih konferenc osveščali deležnike ter v sodelovanju z lokalni umetniki in umetniki z globalnega juga ter učenci pripravili večjo zidno poslikavo na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja. Razvili bomo tudi spletna izobraževalna orodja, s pomočjo katerih bodo ciljne skupine krepile osveščenost o tematikah trajnostnega razvoja.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Culture and Peer-Learning for Development Education to engage Youth for SDGs on climate change, children rights and migration, focusing on refugee issues
KONTAKT: Manca Šetinc Vernik (manca@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022
FINANCERJI: Evropska unija (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme), Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: CSOLA/2018/401-796
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.