Namen projekta je razviti spletno platformo, ki bo združevala metodologijo globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih orodij, s katerimi želimo mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o in vključevanju v vprašanja globalne (so)odvisnosti, (ne)pravičnosti, razumevanju kulturne raznolikosti ter prevpraševanju etike v današnjem načinu komuniciranja. Spletna platforma bo mladim prostovoljcem, ki že imajo za seboj izkušnjo mednarodnega prostovoljstva, kot tistim, ki o tem še razmišljajo, pa tudi vse ostalim, ki želijo o globalnih izzivih razmišljati malo širše, nudila možnost, da prevprašajo idejo globalnega prostovoljstva skozi perspektivo globalnega učenja. V času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in vse večjih občutkov strahu ter nestrpnosti so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalni (ne)pravičnosti, razvijanje občutka za kulturno raznolikost ter veščin etične komunikacije potrebni kot še nikoli. Z razvojem platforme bomo razvili orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremela k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principov delovanja, promoviranju globalne solidarnosti in medkulturnega razumevanja ter spoštovanja različnih kultur in narodov.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2020
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2018-2-SI02-KA205-014754
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.