S projektom želimo prispevati k prepoznavnosti in kakovosti globalnega učenja v okviru formalnega šolskega sistema ter spodbuditi razpravo o pomembnosti vnašanja globalne dimenzije v poučevanje. Učitelje in učiteljice želimo dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov, tudi bolj občutljivih (npr. enakost spolov, podnebne spremembe in migracije), ter jih spodbuditi k vključevanju globalnih tem v predmetno in medpredmetno poučevanje. V okviru projekta bomo razvili celosten okvir globalnega učenja, ki bo skupaj z raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje predstavljal podlago za pripravo priročnikov za naslavljane globalnih izzivov v razredu – te bomo pripravili v sodelovanju z učitelji in učiteljicami. Organizirali bomo tudi daljše kombinirano usposabljanje  za pedagoške delavce in delavke, izvedli pro-akcijske delavnice za učence ter nudili mentorsko podporo učiteljem in učencem pri pripravi kampanj in lokalnih akcij. O pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanje bomo osveščali tudi izobraževalne in pedagoške institucije, politične odločevalce ter ostale zainteresirane akterje (organizacija nacionalne konference globalnega učenja, priprava prispevkov o globalnem učenju, predstavitve projekta ipd.).

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Global Issues – Global Subjects
KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2021
FINANCERJI: Evropska unija (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme), Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: CSOLA/2017/388-121
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.