S projektom želimo nasloviti izzive, s katerimi se mladi srečujejo pri oblikovanju svoje evropske identitete. Projekt se osredotoča na potrebo po ozaveščanju učiteljev in učiteljic o obstoječi in ključni povezavi med medosebnimi kompetencami (čustvena inteligenca, empatija) ter na razvoj kompetenc evropskega državljanstva, ki temeljijo na zavedanju o temeljnih vrednotah EU in človekovih pravicah. Cilj projekta je med drugim razširiti obstoječe učne načrte osnovnih in srednjih šol z izobraževalnimi vsebinami, ki krepijo razvoj empatije, aktivnega državljanstva in vrednot EU. V ta namen bomo v okviru projekta razvili, preizkusili in razširjali aktivne učne vsebine, ki so namenjen izboljšanju treh kategorij ključnih kompetenc mladih med 11 in 16 letom: a) medosebne veščine, ki temeljijo na empatiji; b) aktivno državljanstvo in c) kulturna zavest o vrednotah EU. Tekom projekta bomo pripravili zbirko gradiv, ki jo bodo izobraževalci in izobraževalke lahko uporabili pri izvajanju delavnic, ter pripravili sklop videoposnetkov, ki bodo prikazovali praktično izvedbo delavnic.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): KeyCode – Key Competences for Young Europeans: Education to Empathy and Interculturality
KONTAKT: Katja Alabboud (katja@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022 (Erasmus+)
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme: KA 2 – Strategic Partnership)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-FR01-KA201-080108
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.