Gre za mednarodni projekt med organizacijami iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske povezuje mladinske delavke_ce, umetnice_ke ter mlade iz prikrajšanih okolij. Glavni cilj projekta je opolnomočiti mlade med 13 in 23 let predvsem iz prikrajšanih okolij, da izrazijo svoje želje in zahteve z ustvarjalnimi sredstvi (gledališče, ples, glasba, digitalne zgodbe itd.) in jih pripeljejo vse do Evropskega parlamenta v Bruslju. S projektom želimo prispevati k trajnostnemu razvoju in socialni vključenosti, saj bomo mladim iz prikrajšanih okolij omogočili, da postanejo aktivni, sodelujejo s svojimi vrstniki na nacionalni ravni in v EU ter skupaj na kreativen način izrazijo svoje zahteve po trajnostnem razvoju, trajnosti in temeljnih pravicah. Inovativni pristopi k sodelovanju in medkulturnemu dialogu bodo spodbujeni z uporabo metod pedagogike in gledališča zatiranih, globalnega učenja, glasbe, plesa, ilustracije/stripov, video in digitalnega pripovedovanja zgodb.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): My Creativity, My Power

KONTAKT: Tjaša Kosar (tjasa@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2021 – 29. 6. 2023
FINANCERJI: Evropska unija (Erasmus+ Programme)
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: 2020-1-AT02-KA227-YOU-002954
PROJEKTNI PARTNERJI:

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.