S projektom bomo širili prepoznavnost pristopa globalnega učenja in zavedanje o soodgovornosti za solidarno, vključujočo in odprto Evropo v svetu, katere prebivalci in prebivalke, še posebej njeni mladi, bodo sposobni pogledati na svet onkraj svojih mehurčkov ter proaktivno in preventivno pristopati h globalnim izzivom našega sveta. S projektom bomo poskušali doseči tudi javnost onkraj našega mehurčka delovanja ne le Humanitasa, pač pa sorodnih NVO, saj nedvomno sodelujemo z bolj ali manj istim krogom že prepričanih. V projektu bomo zato: a) analizirali doseg GU aktivnosti Humanitasa in sorodnih organizacij s področja GU; b) izvedli delavnice in usposabljanja GU za mlade in šolske kolektive, kjer tovrstnih delavnic še ni bilo; c) zasnovali, promovirali in podelili nagrado za najboljšo učiteljico oz. učitelja globalnega učenja leta ter ob tem spodbudili prepoznavnost globalnega učenja v širši javnosti, tudi s serijo medijskih prispevkov / kolumno »Onkraj mehurčka« v medijih.

NASLOV PROJEKTA (ORIGINALNO): Onkraj mehurčka

KONTAKT: Alma Rogina (alma@humanitas.si)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 7. 2021 – 17. 12. 2021
FINANCERJI: Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo RS in Ministrstvo za zunanje zadeve RS
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. PROJEKTA OZ. ŠT. POGODBE: EUPP2021-06
PROJEKTNI PARTNERJI:

  • Projekt je del večjega evropskega projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020-2022«, ki ga izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), portugalska Platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma Portuguesa das ONGD), Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (SLOGA) in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD).

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije, Ministrstva za javno upravo RS in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.